2017 ble rekordår i Olimb

Olimb Rørfornying AS har levert et fantastisk år i 2017. Her handler det om solid vekst og gode økonomiske resultater. -Vi slo alle tidligere resultater i 2017, slår daglig leder Roar Haugland fast.

Her kan du lese Olimbs jubileumsbok

Det er lett å hevde at en 60 åring er «over middagshøyden». Ledelse og ansatte i Olimb velger å se på alderen som en viktig ballast for årene som kommer.  I forbindelse med 60 års jubileet har Olimb utgitt en fyldig jubileumsbok som gir et tversnitt av Olimbs historie, og også en rekke høydepunkter for NoDig i Norge.

Norsk Vann vil ha bærekraftig fornyelse

Mattilsynets direktør bidrar til en viktig debatt om hvordan vi skal få opp fornyelsestakten for vann- og avløpsledningsnettet, sier direktør Toril Hofshagen i Norsk Vann.

Mattilsynet forlanger økt ledningsfornyelse

Kommunene og andre aktører tar for lite hensyn til drikkevann i sine langsiktige planer og mange vannverk har for dårlige rutiner for internkontroll og beredskap. Derfor roper Mattilsynet et varsko i sin årsrapport.

Bergen vil fortsatt ha Olimb på laget

23.06.16: Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har signert en ny rammeavtale med Fyllingen Maskin og Olimb Rørfornying for to år, med opsjon på ytterligere to år for fornyelse av avløpsnettet i byen. Kontraktens totalramme som går over 4 år, er på 150 millioner kroner.

Sterk lojalitet gjennom 30 år

22.06.16: Det var en både smilende og tydelig rørt driftssjef i Olimb Rørfornying, Bjørn Mathisen, som i kveld ble hedret med Det Kongelige Selskap for Norges Vels medalje for 30 år i Råde-firmaet.

Driftig byggmester runder 50

18.06.16:50 års feiringen er i gang for yngstebror Øystein Olimb, driftssjef i Olimb Anlegg og en av hovedaksjonærene i Olimb Group. Mandag runder «guttungen» 50.

Jakter de smarteste løsningene på IFAT

01.06.16: Det var meget fokuserte representanter fra rørfornyingsavdelingen til Olimb som gikk systematisk til verks for å få med seg mest mulig av nyheter innen eget fagområde under årets IFAT-messe i München.

Tidkrevende samordning av ledningsnett

26.05.16: Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har avviklet 20 møter de siste årene, og fortsatt er det punkter bransjen ikke har klart å bli enig om.  Det er et håp om at det blir felles graveregler for hele landet i løpet av 2017. 

Trenger ambassadører for vannbransjen

25.05 16: Fagdirektør for VA i Bergen kommune, Magnar Sekse, benyttet sitt foredrag under Infrastrukturdagene i Stavanger til å framsnakke vannbransjen som en viktig del av norsk infrastruktur. I denne bransjen er det en rekke spennende oppdrag som venter på dyktige ingeniører.