Knallhardt møte med fjell i Narvik

Hammerboring i fjell for etablering av ny reservevannløsning til 18.000 innbyggere i Narvik. Det er utfordringen Olimb Anlegg har påtatt seg i en by med et allsidig klima og mye hardt fjell.

NoDig lønnsomt også for små-kommune

Hvorfor er det så få små og mellomstore kommuner som har sett de store fordelene med gravefrie metoder?

Dette er fjellboring

Fjellboring utføres i løsmasser, morene og fjell. Med denne metoden kan vi etablere nye rør uten å grave eller sprenge. Metoden er svært effektiv på steinholdige harde masser og fjell.

Boring i fjell og løsmasser

16.03.10 Ønsker du kortfattet informasjon om ulike boremetoder kan du laste ned vår brosjyre om dette.