Ti gode grunner til å holde søppel og fett unna avløpsrørene

Det er faktisk bare fire ting som hører hjemme i avløpet: Tiss, bæsj, dopapir – og vann, selvsagt. Det er mange gode grunner til å følge den regelen. Her er ti av dem.

-Solid prosjektering er nøkkelen til suksess

Det aller meste handler om solid prosjektering og planlegging for å oppnå gode resultater innen rehabilitering og fornying innvendig i bygg. Slik oppsummerer Olimbs representanter sine tanker og inntrykk etter Våtromsdagene 2018.

Nye og strenge krav til rørfornying

Olimb Rørfornying sammen med sine partnere fra Svalbard i nord til Kristiansand i sør er godt i gang med for faglige samtaler om rørfornying i boliger, borettslag, sameier og næringsbygg under Bygg Reis Deg på Lillestrøm. Hovedbudskapet er at det er kravene i TEK 17 som gjelder. Første dag var godt besøkt av blant annet eiendomsforvaltere og rådgivere.

VVS dagene: Rørfornying på C04-30

19.10.16: VVS-Dagene på Lillestrøm er Norges største VVS-messe, med utstillere og besøkende fra hele Europa. Olimb og kolleger fra medlemsbedriftene i Rørfornying Norge er tilstede.

Ikke vent for lenge med rørfornying

Når private avløpsledninger blir så slitt at dopapiret setter seg fast og betongen smuldrer opp, ja da er det på høy tid å tilkalle rørfornyere.

Kan bidra med gravefri tilkobling til vannledning

05.03.14: -Det er mulig å gjennomføre gravefri tilkobling av vannledninger fra et hus og ut til en offentlig vannledningen. Med moderne boreteknologi kan vi gjennomføre dette, sier leder for forskning og utvikling i Olimb Group, Rolf Dalby. 

Nye stikkledninger uten oppgraving

Rehabiltering av stikkledninger, kan utføres med vår epoxyforing på de fleste rørtyper når det gjelder avløp, overvann, taknedløp og i tilegg punktrehabilitering av mindre brudd.

Rehabilitering av avløpsledninger

Et nytt selvstendig plastrør blir støpt inn i den eksisterende ledningen. Metoden har kort installasjonstid.