Styrt boring for fjernvarme under fremtidig kanal

En plan om å gjenåpne en lukket bekk var bakgrunnen for at styrt boring ble benyttet i fjernvarmeutbygging på Holmen i Fredrikstad. For folk i området betydde det også noen færre ulemper i anleggsperioden.

Fagtreff tunnelering mandag 26. november, Sarpsborgveien RV111/Kilevoldveien

Olimb Anlegg gjennomfører i disse dager en tunnelering for fremføring av et nytt overvannsrør i dimensjon Dy2400mm under Sarpsborgveien RV111. Interesserte som jobber med vei, vann og avløp er velkomne til anleggsstedet mandag 26. november for å se og lære om metoden.

Boring og nytt rør ble løsningen på kloakkutslippet i Nidelva

Reparasjonsarbeid under vann ville bli krevende, og var heller ingen garanti for flere lekkasjer. Løsningen på problemet med den ødelagte kloakkledningen i Nidelva ble derfor styrt boring og et helt nytt rør.

Boret gjennom søppelfjell

Da avfallsdeponiet i Lillesand var fullt, måtte det enten gjøres større eller flyttes til et annet sted. En skrøpelig drensledning under området gav noen utfordringer, men med styrt boring åpnet det seg nye muligheter.

Felles ansvar å løfte fram NoDig-faget

Samhandling er stikkordet for de gode løsningene i samarbeid mellom byggherre, rådgiver og entreprenør i NoDig prosjekter. Hele NoDig bransjen har et felles ansvar for kunnskapsformidling og kompetanseoverføring. Flere aktører kunne nok bidratt i større grad.

Landets største for store dimensjoner

22.10.16: Endelig er den på plass, Olimbs nye rigg for styrt boring. Riggen, produsert av Prime Drilling i Tyskland, blir Norges største rigg og har en trekk-kraft opp mot 100 tonn og et rotasjonsmoment på 66 000 Nm.

Lærte om NoDig i ustabile masser

Et gledelig stort antall rådgivere deltok på SSTT-fagtreffet om bruk av NoDig-metoder i ustabile masser i Ullensaker kommune tirsdag. Fagtreffet ble mer aktuelt enn planlagt på grunn av det store kvikkleireraset i Sørum, bare et steinkast unna Bakkedalen-prosjektet på Kløfta.

Dette er hammerboring

Hammer-/fjellboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge. Metoden er svært effektiv på steinholdige, harde masser og fjell. Hammerboring kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, hage- og parkområder, gjennom fjell, sprengsteinfyllinger, land til sjø med videre. Metoden kan med stor fordel også benyttes på store dybder.

Slutt på oppgraving av anboringsklammer?

20.10.15: Olimb patentsøker nå sin løsning for å sikre anboringsklammeret i forbindelse med installasjon av selskapets Drinking Water Liner (D.W.Liner).  Nyheten kom under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen i dag.

Ny rigg for hammerboring tatt i bruk

07.05.15: Så er den tatt i bruk, Olimb Anleggs spesialkonstruerte «råtass» av en borerigg for hammerboring.  Nå går riggen for fullt med boring både i fjell og noe løsmasser rett ved innfartsveien til Moss.