Felles ansvar å løfte fram NoDig-faget

Samhandling er stikkordet for de gode løsningene i samarbeid mellom byggherre, rådgiver og entreprenør i NoDig prosjekter. Hele NoDig bransjen har et felles ansvar for kunnskapsformidling og kompetanseoverføring. Flere aktører kunne nok bidratt i større grad.

Landets største for store dimensjoner

22.10.16: Endelig er den på plass, Olimbs nye rigg for styrt boring. Riggen, produsert av Prime Drilling i Tyskland, blir Norges største rigg og har en trekk-kraft opp mot 100 tonn og et rotasjonsmoment på 66 000 Nm.

Lærte om NoDig i ustabile masser

Et gledelig stort antall rådgivere deltok på SSTT-fagtreffet om bruk av NoDig-metoder i ustabile masser i Ullensaker kommune tirsdag. Fagtreffet ble mer aktuelt enn planlagt på grunn av det store kvikkleireraset i Sørum, bare et steinkast unna Bakkedalen-prosjektet på Kløfta.

Dette er hammerboring

Hammer-/fjellboring utføres i kombinasjonsmasser, morene og fjell. Med denne metoden etableres nye rør uten å grave eller sprenge. Metoden er svært effektiv på steinholdige, harde masser og fjell. Hammerboring kan benyttes under veier, jernbane, flyplasser, bygninger, hage- og parkområder, gjennom fjell, sprengsteinfyllinger, land til sjø med videre. Metoden kan med stor fordel også benyttes på store dybder.

Slutt på oppgraving av anboringsklammer?

20.10.15: Olimb patentsøker nå sin løsning for å sikre anboringsklammeret i forbindelse med installasjon av selskapets Drinking Water Liner (D.W.Liner).  Nyheten kom under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen i dag.

Ny rigg for hammerboring tatt i bruk

07.05.15: Så er den tatt i bruk, Olimb Anleggs spesialkonstruerte «råtass» av en borerigg for hammerboring.  Nå går riggen for fullt med boring både i fjell og noe løsmasser rett ved innfartsveien til Moss.

Godt gjennomført boring i Skedsmo

09.01.15: Olimb Anlegg har gjennomført et nytt, spennende styrt boreoppdrag. Denne gang for Nedre Romerike Vannverk.  Etablering av to parallelle vannledninger, hver på 630 millimeter i trykklasse SDR 9 med en lengde på 310 meter er vel i havn. På det dypeste er vannledningen nede på 17 meters dyp.

Styrt boring «på jordet» i Sørum

06.06.14: Sørum Kommunalteknikk KF og Nedre Romerike Vannverk IKS skal i samarbeid legge overføringsledninger mellom Bruvollen og Sørumsand. Olimb Anlegg har sikret seg oppdrag med styrt boring til en verdi av 4 millioner kroner.

Dette er styrt boring

Hva er den største fordelen ved å benytte styrt boring? Svaret: Ved å benytte styrt boring kan man etablere rør med små terrenginngrep i store dybder og under vanskelig grunnforhold. Styrt boring i løsmasser muliggjør etablering av nye rør uten graving.