Ta en titt på den nye utgaven av Rehab Nytt

07.10.15:En ny utgave av Rehab Nytt er nå på vei ut i et opplag på 9.000 eksemplarer. Bladet kommer ut som vedlegg til VVS aktuelt og vil i tillegg også bli distribuert til våre partnere i Rørfornying Norge og på Bygg Reis Deg som arrangeres neste uke.
Av Odd Borgestrand 7. oktober 2015

Hovedtemaet denne gang er betydningen av bestillerkompetanse i offentlig sektor. Basert på suksess med tilsvarende bestillerhåndbok for private prosjekter, lanserte vi på Olimb Dagen en «ABC for gravetid framtid», som er en bestillerhåndbok for offentlig innkjøp av NoDig.

I tillegg til at vi begrunner årsaken til at vi lanserer nok en bestillerhåndbok, har vi også en rekke andre artikler og reportasjer som vi tror er av interesse for våre lesere.

I tider med mørke skyer for norske olje-industri kan Olimb registrere en gledelig utvikling i vår nisje med levetidsforlengelse av rør på plattformer og andre relaterte installasjoner. Nå setter lave oljepriser nye krav til fornuftige innkjøp og bruk av ny teknologi. Her har Olimb interessante produkter å tilby markedet. Det er en av grunnene til at Olimb Offshore også deltar på årets OTD i Stavanger. Videre er vårt første prosjekt i Nederland gitt behørig omtale. Det er moro at våre innovasjoner, produkter og driftssystem favoriseres i stadig nye markeder, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Bestillerkompetanse
Årsaken til at vi gir vårt lille bidrag til høyere kvalitet på offentlig anskaffelsesprosess, er altså de funn bransjen selv har gjort. Et av funnene er at bestillerkompetansen er for lav. På Norsk Vann sin årskonferanse har kommunene selv satt bestillerkompetanse på dagsorden, som en integrert del av et større fokus på bærekraft og sirkulær økonomi.

Norske kommuner har andre kompetanseutfordringer i tillegg til hva vi omtaler i vår bestillerhåndbok. Eksempler er ledelse-, byggherre, prosjekt- og teamkompetanse, juridisk-, økonomisk- og strategisk kompetanse. Det trengs kompetanse innenfor elektro/automasjon, kommunikasjon, endrings- og utvikling og innenfor KS, rutiner/prosedyrer og FVD-systemer. Med andre ord er det viktig å påpeke at vår bestillerhåndbok kun er et bidrag i et større bilde.

Hele bladet kan lastes ned i elektronisk format. Dersom du ønsker bladet tilsendt kan du sende en epost til post@olimb.no der du oppgir navn, postadresse og epostadresse så får du bladet i posten. Ønsker du å få tilsendt vårt nyhetsbrev 3-4 ganger i året registrerer du deg på forsiden av vår nettside.

Les her: rehab_2_15_epaper