Styrt boring «på jordet» i Sørum

06.06.14: Sørum Kommunalteknikk KF og Nedre Romerike Vannverk IKS skal i samarbeid legge overføringsledninger mellom Bruvollen og Sørumsand. Olimb Anlegg har sikret seg oppdrag med styrt boring til en verdi av 4 millioner kroner.
Av Odd Borgestrand 6. juni 2014

Strekningen vil bli delt i to parseller. Første parsell er fra Bruvollen til krysset Sørlivegen/Tertittvegen. For denne parsellen er det valgt styrt boring, opplyser prosjektleder i Sørum kommunalteknikk KF, Silje Bakke-Hegli, til Rehab Nytt.

Denne entreprisen inkluderer levering, speilsveising og sammenkobling av PE-rør i tillegg til styrt boring i løsmasser. Graving av groper for inntrekking, boring og sammenkobling er også inkludert i denne.

2000 meter styrt boring
Totalt er anlegget for parsellen på 3720 meter og det blir styrt boring på om lag 1000 meter, forklarer Silje Bakke-Hegli.
Traséen skal bores to ganger. En gang for vannledning med peilevaier og en gang for spillvannsledning med trekkerør eller pumpeledning med trekkerør.
En veikryssing av Blakervegen med styrt boring og inntrekking av to PE-varerør inngår også i prosjektet. Totalt blir det dermed 2000 meter med styrt boring i det aktuelle området.

Bevare kulturlandskapet
Prosjektleder Silje Bakke-Hegli sier til Rehab Nytt at hensynet til de mange drensledningene i området var en viktig faktor for å velge styrt boring. Med konvensjonell graving ville mye av dreneringen måtte fornyes og det ville også blitt forholdsvis dyp graving.
-Med styrt boring bevarer vi også kulturlandskapet i området, sier hun. Sørum kommune har benyttet styrt boring ved flere anledninger, men da i mer sentrumsnære områder. Erfaringene har jevnt over vært gode med denne metoden, og i dette tilfellet var vi ikke i tvil om at en del av prosjektet burde gjennomføres med styrt boring, sier hun.

Oppstart i august
Driftssjef Øystein Olimb i Olimb Anlegg opplyser at arbeidene vil starte opp rett etter ferien og vil vare i om lag to måneder.
-For oss er dette en type oppdrag vi gjerne konkurrerer om å få, sier Olimb.
-Vi har fire borerigger i kontinuerlig drift rundt om i landet, og vi ser at vi kan konkurrere på pris også midt ute på landsbygda. Dette prosjektet er meget godt egnet for styrt boring på grunn av det flotte kulturlandskapet, eksisterende drenssystemer og arealene med dyrket mark.

Prosjektleder Arne Valle i Olimb Anlegg mener styrt boring gang på gang viser seg å være konkurransedyktig i forhold til konvensjonell graving. I tillegg er gjennomføringshastigheten større og uavhengig av årstider.  Når vi skal bore i kulturlandskap og i tillegg krysse vei er valg av styrt boring et godt valg av Sørum kommune, mener Valle.