Styrt boring i majestetisk natur

03.06.14: Olimb Anlegg har gjennomført nok en vellykket kryssing under elv, denne gangen for Rauma kommune i Møre og Romsdal.
Av Odd Borgestrand 3. juni 2014

Kommunen er godt i gang med bygging av overføringsledning for vann og avløp fra Aak til Sogge i Rauma kommune. I denne forbindelsen var det nødvendig med det kryssing under lakse-elva Rauma. Olimb Anlegg vant anbudet og har foretatt en felles kryssing for både vann og avløpsledningen.Den ny pumpeledningen hadde dimensjoner på SP Ø110 og VL Ø160 i en lengde på 120 meter ved Sogge.

Godt egnet
-Dette var et godt egnet oppdrag for oss, sier driftssjef i Olimb Anlegg AS, Øystein Olimb.
Oppdraget ble gjennomført i majestetisk natur, og dette er et område jeg svært gjerne vil tilbake til også i andre sammenhenger, sier en entusiastisk Olimb. Han fikk anledning til å ta kommunen nærmere i øyesyn sammen med overingeniør Leif Grande.
Grunnforholdene i var godt egnet for styrt boring, og med denne metoden ble miljøet i den vakre bygda i Romsdalen tatt godt vare på, mener Olimb.
Prosjektet fikk også oppmerksomhet under den nylig avholdte VA-konferansen for Driftsassistansen i Møre og Romsdal. Denne konferansen ble avholdt i Molde i slutten av mai.

Våtmarksområde
Med utstyr og mannskap på plass i området vant Olimb Anlegg også oppdraget med styrt boring i Isfjorden.  For å bedre vannforsyningen i bygda ønsket kommunen å føre fram VL-ledning gjennom et våtmarksområde, og Miljødirektoratet godkjente styrt boring som eneste aktuelle alternativ for dette området.
Total lengde på det nye ledningsnettet her er på 400 meter i dimensjon 225 mm.

Pilotboringa er gjennomført uten de store komplikasjonene, og dersom alt går etter planen vil dette oppdraget bli gjennomført i løpet av noen få dager, sier Øystein Olimb.

Her foregikk kryssinga under elva Rauma mellom Sogge og Aak.