Største rammeavtale noensinne på gravefri fornyelse av avløpsnettet i Bergen

Strømperenovering avløp Bergen

Olimb Rørfornying skal også de neste årene sørge for at Bergen kommune når sine mål om mest mulig fornyelse av avløpsnettet med minst mulig graving.

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune har signert en ny rammeavtale med Olimb Rørfornying AS om rehabilitering av kommunalt avløpsnett med strømpeforing.

Avtalen er tegnet for en toårsperiode (2020 – 2022) med opsjon på forlengelse i inntil ytterligere to år, og innbefatter både strømperenovering av avløpsledninger og rehabilitering av kummer. Total kontraktsverdi inkludert opsjoner er på cirka 200 millioner kroner.

Anskaffelsen ble gjennomført i henhold til lov om offentlige anskaffelser, i en to-trinns prosedyre. Olimb Rørfornying AS ble tildelt kontrakten etter vurdering av tre prekvalifiserte leverandører.

Økte rammer skal øke farten på ledningsfornyelse

Det er planlagt å bruke inntil 50 millioner kroner årlig på strømperenovering av kommunens avløpsnett. I løpet av perioden 2020 – 2022 er det beregnet å gjennomføre strømperenovering av cirka 20.000 meter med avløpsledninger og tilhørende kumarbeider.

Bergen kommune øker rammene vesentlig i denne avtalen sammenlignet med tidligere års kontrakter. Dette gjør de som et virkemiddel for å øke takten ytterligere på fornying av VA-nettet.

Det er planlagt å bruke inntil 50 millioner kroner årlig på strømperenovering av kommunens avløpsnett.

Vann- og avløpsetaten i Bergen kommune

Gravefritt først i Bergen

Bergen har cirka 900 km vannledninger og 1200 km avløpsledninger. Målet til Vann- og avløpsetaten er å fornye 0,7 – 1 % av ledningsnettet per år.

Dette ønsker de å gjøre så effektivt og skånsomt som mulig, med minst mulig belastning for miljøet og kommunens innbyggere, blant annet gjennom å redusere graving til et minimum.

Når gammelt ledningsnett skal fornyes, blir gravefrie løsninger alltid vurdert først. Målet er at 70 % av fornyelsen på avløpsnettet og 50 % av fornyelsen på vannledningsnettet skal skje ved bruk av gravefrie metoder (No-Dig). På dette området er Olimb Rørfornying markedsleder i Norge.

Miljøbesparende rehabilitering – nå også på stikkledninger

Strømperenovering er en rehabiliteringsmetode som gjør at avløpsnettet kan fornyes raskt, med lite luftforurensing og støy fra fossildrevne anleggsmaskiner.

Nytt i denne avtalen sammenlignet med tidligere, er at Olimb også stedvis skal strømperenovere stikkledninger tilknyttet hovedledninger avløp som rehabiliteres.

Bakgrunnen er at Bergen kommune tidligere i år tok over eierskapet til stikkledninger i offentlig bilvei (kjørebanen), som et tiltak for å få bedre kontroll på lekkasjer og feil på denne delen av avløpsnettet.

Installasjonene av strømpeforinger i stikkledninger skjer fra innsiden av hovedledningen (kalt installasjon av «lange hatter»). Denne metoden vil bidra til å redusere antall anleggsarbeider og bedre kvaliteten på stikkledningsnettet, med alle miljøfordeler det innebærer.

Operatør fra Olimb Rørfornying inspiserer avløpsrør med robotkamera før strømperenovering (Bergen)
Her blir et av de mange avløpsrørene i Bergen undersøkt med kamera før strømperenovering.

Mål om utslippsfrie anleggsplasser

Bergen kommune har satt seg et mål om at byen skal være fossilfri i 2030, og forutsetter at leverandører i bygg- og anleggsbransjen benytter utslippsfri teknologi når det er mulig.

I kontrakten med Olimb Rørfornying stilles det flere spesifikke miljøkrav. Større biler og lastebiler brukt i forbindelse med strømperenoveringen skal ha Euro 6-motor og kunne gå på HVO biodiesel. Spesialutstyr og verktøy som blir benyttet i rørinspeksjon og installasjoner av «hatter» skal kunne driftes elektrisk fra bilene. I tilfeller hvor utstyr krever bruk av olje, skal denne være nedbrytbar.

Langt og godt samarbeid

Olimb Rørfornying har jobbet på rammeavtaler for Bergen kommune i 12 år og ser fram til å fortsette det gode samarbeidet i årene som kommer.

– Bergen var en av de første kommunene i landet som tok i bruk strømperenovering i fornyelse av VA-nettet, og Olimb installerte de første strømpeforingene allerede tidlig på 1980-tallet. Den nye rammeavtalen er en stor tillitserklæring og en bekreftelse på at et snart 40 år langt NoDig-samarbeid lever i beste velgående, sier produkt- og salgssjef i Olimb Rørfornying AS, Svein Rune Myhre.

Den nye rammeavtalen er en stor tillitserklæring og en bekreftelse på at et snart 40 år langt NoDig-samarbeid lever i beste velgående.

Svein Rune Myhre, produkt- og salgssjef i Olimb Rørfornying AS

Olimb styrker avdelingen i Bergen

I 2017 etablerte Olimb et avdelingskontor i Bergen som utfører rørfornying for private boligeiere, borettslag og byggeiere. Løsninger som tilbys i privatmarkedet er strømperenovering av bunnledninger, stikkledninger og innvendige avløpsrør i bygg og borettslag.

Arbeid som utføres på kommunalt VA-nett blir ledet fra hovedkontoret i Råde (Østfold), men det operative mannskapet har base i Olimbs avdelingslokaler som ligger på Flesland.

Som følge av positiv utvikling i etterspørsel og oppdragsmengde i både privat og offentlig marked, skal Olimb Rørfornying i perioden som kommer styrke sin tilstedeværelse i Bergen. Avdelingen lyste nylig ut flere stillinger, og har som mål å vokse ytterligere.

LES OGSÅ: Olimb Rørfornying vant ny rammeavtale i Porsgrunn

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA