Stor interesse for strømperenovering av vannledninger

Mange konsulenter og ledningseiere benyttet muligheten til å lære mer om strømperenovering av vannledninger da Trondheim kommune og SSTT arrangerte egen fagdag med dette som tema.
Av Irene Fossen 7. desember 2018
Temadag strømperenovering av vannledninger.

Bildet: Interessen blant rådgivere og ledningseiere var stor da Trondheim kommune og SSTT arrangerte et tematreff om strømperenovering av vannledninger. Foto: Ellen Margrethe Jahren Randa, SSTT.

Trondheim kommune er selv en foregangskommune når det gjelder å vurdere gravefrie metoder innen vann og avløp, og bidrar gjerne til å gjøre mulighetene kjent for flere i VA-bransjen. Onsdag 5. desember arrangerte de en temadag om strømperenovering av vannledninger i samarbeid med SSTT. Mange konsulenter og ledningseiere benyttet denne muligheten til å lære mer om metoder, produkter, fordeler og begrensninger.

Entreprenører fikk presentere sine løsninger

Olimb Rørfornying var en av tre entreprenører som var invitert til å redegjøre for løsninger og erfaringer, og stilte for anledningen forsterket med en representant fra danske Aarsleff Rørteknik AS. Aarsleff produserer mange av produktene som inngår i Olimb Rørfornyings store verktøykasse, blant annet PAA -PSL LINER, en glassfiberarmert strømpeforing til renovering av drikkevannsledninger i dimensjoner fra 300 til 1500 mm, som var et av fokusproduktene i Olimbs presentasjon.

De to øvrige entreprenørene som holdt presentasjoner på temadagen var Kjeldaas AS og Pipeliner AS.

Muligheter og utfordringer

Den opplagte fordelen med strømperenovering er at man unngår graving, hvilket også er grunnen til at denne metoden er mest etterspurt av ledningseiere. I teorien er det fullt mulig å renovere både vann- og avløpsledninger med strømpe. I praksis er det imidlertid stor forskjell på forutsetningene for bruk av denne metoden på henholdsvis avløpsledninger og vannledninger.

Svein Rune Myhre, som holdt presentasjonen for Olimb Rørfornying på temadagen i Trondheim, forteller at hovedutfordringen med vannledninger er å kartlegge ledningens tilstand godt nok fra A til Å for å vite sikkert at strømperenovering er riktig metode. Dette er en utfordring både for rådgivere som lager beskrivelser i anbud og for leverandøren som utfører rehabiliteringen.

Erfaringer i praksis

Erfaringsmessig vet man gjerne ikke tilstanden på vannledninger før det meste av jobben er gjort i form av tidkrevende forberedelser, forarbeid og – i mange tilfeller – igangkjøring med strømpe.

Strømperenovering av vannledninger
Hovedutfordringen med gamle vannledninger er å kartlegge ledningens tilstand godt nok fra A til Å for å vite sikkert om strømperenovering er riktig metode.

Strømperenovering er en semistrukturell metode som er delvis avhengig av støtte fra det eksisterende røret. Ved flere anledninger har Olimb Rørfornying endret metode underveis i prosjekter og sluttført rehabiliteringen med en tettilsluttet løsning (strukturell metode som ikke er avhengig av støtte fra eksisterende rør) fordi tilstanden på eksisterende ledning har vist seg å være for dårlig. Installasjon av tettilsluttet løsning krever noe mer graving enn strømpe, men gir et svært godt sluttresultat.

Viktig å ha alternativer

Det er mange ulike momenter som spiller inn og til syvende og sist avgjør valg av riktig metode ved rehabilitering av vannledninger. Er det snakk om en overføringsledning i stor dimensjon med få eller ingen anboringer, eller en distribusjonsledning i mindre dimensjon med mange anboringer? Hvilken materialutførelse har ledningen? Og det viktigste, som vi allerede har vært inne på: Hvilken tilstand har egentlig ledningen?

Kartlegging er viktig og nødvendig, men gir sjelden eller aldri fasit på vannledninger. Derfor er det viktig at ledningseiere og rådgivere tenker alternativer fra start. En løsning kan være å beskrive to parallelle løsninger, semistrukturell og strukturell, som tar høyde for at ledningens tilstand kan være for dårlig for strømperenovering.

Det aller viktigste, både for oppdragsgiver og entreprenør, er et godt sluttresultat på den rehabiliterte vannledningen. I noen tilfeller kan det løses med NoDig, i andre tilfeller blir det «Less-Dig». Fordelene er uansett mange og store sammenlignet med hva det koster i tid og penger å grave opp og skifte ut gamle vannledninger.

Deler gjerne av erfaring og kunnskap

Svein Rune Myhre og Olimb Rørfornying bistår gjerne konsulenter og ledningseiere som ønsker mer kunnskap om rehabilitering av vannledninger.