Spør om tilstanden på rørene

Skal du på visning i det nærmeste? Ikke glem å spørre om tilstanden på husets røropplegg .
Av admin_olimb 10. november 2011

Ingen opplyser deg om dette hvis du ikke selv er våken og spør, sier Roar Haugland, daglig leder i Rørfornyingsavdelingen hos Olimb Rørfornying Norge.

Dessverre er det altfor mange som har fått seg ubehagelige opplevelser etter et boligkjøp, der det viser seg at gamle rør kollapser etter kort tid. Som regel ender gjerne slik saker i retten, men det er gjerne kjøperen som står igjen med regningen, sier Roar Haugland. Han har mange ganger vært til stede i rettsaker som fagkyndig i tvister mellom kjøper og selger som følge av dårlige røropplegg som må skiftes ut eller fornyes.

-Vær våken!
-Som regel får boligkjøperne ingen opplysninger om tilstanden på røropplegget, verken av megler eller taktsmann. Grunnen er at de ikke er pliktige til å få dette sjekket eller gi opplysninger om i takstpapirene fordi de ikke har krav på seg til å opplyse om dette, sier Haugland.

Han råder derfor potensielle boligkjøpere til å være våken og etterspørre dokumentasjon om tilstanden på boligens vann og avløpsrør.

Unnlater

-Det er egentlig utrolig at det ikke finnes nedfelte regler som lovregulerer en så viktig detalj i saker om overdragelse av eiendom. Folk kjøpslår her om millioner uten å få full tilstandsrapport om boligen, mens man derimot er langt bedre sikret ved et bruktbilkjøp til 50-60.000 kroner, sier Haugland.
-Men er heller ikke selger pliktig til å opplyse om tilstanden på rørene?
-Han har plikt til å opplyse om det har vært foretatt reparasjoner eller oppstaking av rør, men hvis alt ellers har fungert normalt, så kan han ikke vite noe om hvordan det står til utenfor boligen, fra huset til påkoblingen til det offentlige nettet. Det er ofte her det kan være kritisk, og det er mange som derfor har blitt påført store uforutsette utgifter ved rørkollaps utomhus, sier Haugland.

Konflikter

-Dette er faktisk en av de mest hyppige konfliktsaker som oppstår i ettertid etter boligkjøp, forteller Haugland.
-Hvordan kan da potensielle boligkjøpere skaffe seg full oversikt?
-Hvis boligen er eldre enn 20 -25 år, bør man i hvert fall få fremskaffet opplysninger om rørtilstanden. særlig utomhus. Her kan man etterspørre dokumentasjon om eventuelle problemer, reparasjoner, og ellers få foretatt en filmsjekk av rørene. Dette koster noen tusenlapper, men kan være vel verdt pengene når man på denne måten kan unngå rettsaker og store utlegg senere.

Som ultralyd

Roar Haugland går ikke av veien for å sammenligne en full tilstandsrapport om boligens røropplegg med ultralydundersøkelse av en gravid kvinne.
-Begge typer undersøkelser blir foretatt for å sjekke tilstander, og etter mitt syn bør alle boliger over 25 år ha en filmdokumentasjon som ikke er eldre enn fem år. Men selv ikke det nye takstreglementet som kommer nå i juli, sier noe som helst om dette, og det er ganske utrolig, sier Roar Haugland.