Sponsor-støtte

Olimb bygger og fornyer norsk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte. Vi ønsker også å ta samfunnsansvar. Det gjør vi blant annet ved å bidra til at lag og foreninger kan realisere prosjekter for gode og sunne oppvekstvilkår.

Vi kan ikke hjelpe alle, men vil gjerne høre fra deg. Fortell oss om hva dere gjør og hvordan dere vil bruke sponsormidlene, så kan det hende at nettopp din klubb eller forening får støtte fra oss i Olimb.
Vi deler ut sponsormidler to ganger i året, og vi prioriterer klubber og foreninger som arbeider for trygge og sunne oppvekstvilkår eller på annen måte gjør noe nyttig i vårt lokalsamfunn.
Velkommen til å søke!

Søknadsfrist er 1.februar og 1.oktober
Skriftlig søknad stiles til: sponsor@olimb.no

Din kontaktinformasjon må inneholde:
Foreningens/lagets navn, adresse, kontaktperson
mobilnummer, e-post og evt hjemmeside