-Solid prosjektering er nøkkelen til suksess

Det aller meste handler om solid prosjektering og planlegging for å oppnå gode resultater innen rehabilitering og fornying innvendig i bygg. Slik oppsummerer Olimbs representanter sine tanker og inntrykk etter Våtromsdagene 2018.
Av Odd Borgestrand 10. september 2018
Frode Berntzen og Jan Erich Stephensen, Olimb Rørfornying

Deltok på Våtromsdagene 2018: Salgssjef for borettslag, sameier og næringsbygg, Frode Berntzen (t.v.) og rørleggermester/faglig leder rørleggerarbeid i Olimb Rørfornying, Jan Erich Stephensen. Foto: Odd Borgestrand.

Det er Fagrådet for våtrom som arrangerer Våtromsdagene, et fagtreff for «nerder» som i år samlet 140 deltakere. Fagrådet for våtrom har også nært samarbeid med Sintef Byggforsk og Mycoteam, som begge bidro med foredrag under årets samling som fant sted 6. og 7. september i Oslo.

Mange eksempler på svak prosjektering
TEK 17 er den nye byggtekniske forskriften som har trukket prosjektering og planlegging inn i sine krav på alt som skal bygges og fornyes.
-Vi ser at årsaken til mange feil i byggebransjen er manglende kompetanse og oppfølging nettopp på solid planlegging og prosjektering, men selvsagt også gjennomføringsevne, sier Frode Berntzen.
– Det burde ikke være slik, for verktøyene finnes. Det samme gjør materialene, dokumentasjonen og regelverket, men dessverre har kundene liten interesse av å betale for et godt grunnlag. I mange prosjekter setter rørleggere, elektrikere, murere eller entreprenører i gang i håp om at det skal gå bra til slutt. Erfaringen tilsier at dette ikke stemmer.

Viktig med god kjennskap til norsk byggeskikk
-Det kan ikke gå bra når mange av aktørene i et prosjekt for det første ikke kan norsk, ikke kjenner til regelverket og ikke har inngående kjennskap til norsk byggeskikk, mener Stephensen.
-Det er mange svært dyktige utlendinger som jobber «på gulvet» i norske prosjekter, og faktum er at utlendingene er i flertall på mange prosjekter. Derfor må de ulike aktørene i bransjen – inklusive Fagrådet for våtrom, SINTEF Byggforsk og mange andre – ta en gjennomgang på hvordan også utenlandske arbeidere kan få innblikk i eksempelvis Byggenæringens våtromsnorm, BVN, mener Frode Berntzen.

LES OGSÅ: Innvendig rørfornying like godt som nytt

Useriøse aktører
Det var mye elendighetsbeskrivelse under Våtromsdagene. Tøffest var en av landets fremste takstmenn, Arne Hansen i VTB Vinger Takst og Byggvurdering AS, som ga et unikt innblikk i sin hverdag da han gikk gjennom hvordan uavhengig kontroll og samsvarserklæringer fungerer på norske byggeplasser. Det ble en times undervisning i selvkritikk for byggebransjen.
Frode Berntzen innrømmer at han ble skremt over de mange eksemplene på slett arbeid som ble presentert, men han ble ikke overrasket.

Løsningen er enkel
Berntzen og Stephensen er enig om at løsningen på alle utfordringene ligger klart i dagen:
-Vi må følge myndighetskravene, og tredjepartskontrollen må markedsføres langt sterkere ut i markedet. Denne kontrollen er viktig både for håndverkere, entreprenører og for byggherrer eller sluttbrukere. Paradokset er at de aller fleste aktørene har systemene sine i orden. Det som er trist er at gode håndverksbedrifter blir utestengt fra oppdrag fordi de ikke er gode nok på beskrivelsen av sine systemer, til tross for at de oppfyller alle krav.

Redd for sjekklistene
-Vi er mange som er redde for systemene og alle sjekklistene. Et kryss i feil kolonne kan få alvorlige konsekvenser, og jeg er heller ikke så glad i denne delen av jobben min, selv om jeg innser at den er svært viktig, innrømmer rørleggermesteren Jan Erich Stephensen.
-Hos oss i Olimb Rørfornying har vi et kvalitetssikringssystem som vi egentlig ikke har sett på som et KS-system. Det vi gjør, er at vi reviderer alle installasjoner. Dokumentasjonen kommer som videofiler inn på vårt kontor, og vi kan gå gjennom hvert eneste strekk som er fornyet. På den måten kan vi fange opp eventuelle feil før det blir reklamasjoner. For oss er dette et svært viktig og nyttig verktøy for å kvalitetssikre den jobben vi har gjort, overfor oss selv og vår oppdragsgiver.

Oppegående KS-system
-Vi har registrert at dersom filmene uteblir, er det noen som har noe å skjule i et komplekst oppdrag med flere involverte parter. Derfor er det så viktig med et oppegående KS-system som sikrer at ting blir gjort riktig med en gang, og det behøver ikke være komplisert.
Vi vet at det er svært lønnsomt for oss i Olimb å ha en god kvalitetssikring. Reklamasjonsarbeid koster både tid og penger. Det er dårlig økonomi å måtte gjøre jobben to ganger. Det tror vi alle i bransjen er enig med oss i, sier Stephensen og Berntzen til slutt.