Slutt på oppgraving av anboringsklammer?

20.10.15: Olimb patentsøker nå sin løsning for å sikre anboringsklammeret i forbindelse med installasjon av selskapets Drinking Water Liner (D.W.Liner).  Nyheten kom under Norsk Vanns fagtreff på Gardermoen i dag.
Av Odd Borgestrand 20. oktober 2015

-Det er for tidlig å si om denne metoden blir kostnadseffektiv og en framtidig valgt løsning, sier CEO i Olimb Group, CC Sibbern. Til Rehab Nytt sier han at selskapet pr i dag heller ikke har full kontroll over investeringsbehovet.

-Det viktigste for oss nå er å tilkjennegi at vi gjør vårt ytterste for å sikre bærekraftige løsninger og metodebeskrivelser for dette uttalte bransjebehovet. Patentet er ment som et supplement mer en konkurrent til de løsninger som opprinnelig ble etterspurt i prosjektet som pågår gjennom Oslo VAVs NoDig Challenge.

Gravefri metode
Utgangspunktet til Oslo VAV var at det ikke fantes noen gravefri metode når ledninger fra hus skal kobles til hovedledninger. De utfordret leverandører til å utvikle nye metoder. VAV mente de kunne spare cirka 40 prosent av kostnadene, samtidig som de med slike løsninger kunne rehabilitere flere ledninger grunnet forventet kortere arbeidstid. Prosjektet fra Oslo VAV ble et pilotprosjekt under  Nasjonalt program for leverandørutvikling, initiert av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), og Kommunenes Sentralforbund (KS). Programmet gjennomføres som et partnerskap mellom nasjonale innovasjonsaktører, statlige virksomheter, kommuner og næringsliv.

Et godt alternativ
Sibbern mener det er viktig for Olimb å ha eierskap til framtidige løsninger også i sin egen verktøykasse innen NoDig-segmentet.
-Vi er hele tiden på jakt etter gode metoder, produkter og samarbeidspartnere som kan være med å utvikle NoDig enda noen skritt framover, sier Sibbern.
Utfordringen med anboringsklammer er at de tæres opp og går i stykker når de ligger i jorda. Overgangen mellom hovedledning og stikkledning er et svært sårbart sted for både vannledninger og avløpsledninger. Lekkasjeprosenten er i dag alt for høyt i tilknytning til anboringene, mener han.

Minimere oppgraving
-Gjennom våre strømpemetoder kommer vi ikke til selve anboringsklammeret, og dermed har vi fram til nå måttet grave oss ned for å rørfornye overgangen mellom hovedledning og stikkledning der vi avdekker lekkasje på klammeret. I og for seg sparer vi vesentlige summer for ledningseierne allerede i dag gjennom at vi alt nå kan velge ut de klammerne som må byttes på grunn av lekkasje. Dialogen med markedet vil avgjøre hvordan vi eventuelt skal kommersialisere patentet, forklarer Sibbern noe hemmelighetsfullt.
-Olimb har alltid som mål å ligge i front innen NoDig teknologien og patentsøknaden på rørfornyingsmetoden på drikkevann er et viktig ledd i å holde på sin posisjon i markedet, avslutter Sibbern.