Se installasjon av tettilsluttet rør i Asker 11. august

Torsdag 11. august kan VA-interesserte møte opp og se ledningsfornyelse med tettilsluttet PE-rør langs E18 på Nesbru i Asker kommune.

Olimb Rørfornying AS er underentreprenør for Aktiv Veidrift AS i et prosjekt hvor Asker kommune skal rehabilitere en eldre vannledning Ø200mm med NoDig-metoden tettilsluttet rør.

Vi inviterer til en befaring på anleggsstedet torsdag 11. august fra klokken 12. Her kan du melde deg på.

Mye brukt metode på vannledninger

Tettilsluttet rør er en fleksibel og velutprøvd rørfornyingsmetode som er mye brukt i rehabilitering av vannledninger (Ø100 til Ø400). Metoden er også godt egnet til å rehabilitere andre typer rør som skal tåle trykk og store påkjenninger.

Se animasjon av metoden tettilsluttet rør

Sammenlignet med andre inntrekkingsmetoder krever tettilsluttet rør liten størrelse på trekkegrop. Dette gjør metoden svært godt egnet i prosjekter hvor det er et mål å redusere graving til et minimum.

Utfordrende grave- og trafikkforhold

Den eksisterende vannledningen i dette prosjektet er et 200 meter langt støpejernsrør Ø200mm . Rehabiliteringen skjer langs vei og under bro på E18.

For å unngå å grave i et utfordrende trafikklandskap, er det besluttet å rehabilitere eksisterende ledning med tettilsluttet PE-rør.

PE-røret som skal trekkes inn i den eksisterende ledningen er av type Compact Pipe.

Demonstrasjon av metode

På befaringen torsdag 11. august får du en innføring i både prosjektet og metoden. Vi demonstrerer blant annet hvordan PE-røret folder seg ut i det eksisterende røret ved hjelp av damp og trykk. 

Gå til påmeldingssiden >>

 

Kontaktperson

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA