Samarbeid gir de beste løsningene

Vinnerne er de som klarer å sette sammen kompetansen mellom entreprenør, byggherre og rådgiver. Det er viktig å finne de gode løsningene sammen. Det mener driftssjef Øystein Olimb i Olimb Anlegg AS og daglig leder i Sarpsborgfirmaet Park & Anlegg AS, Jack Valleraune.
Av Odd Borgestrand 13. januar 2017

Bildet: Et innlegg om samarbeid, konflikter og utfordringer ble presentert av anleggskameratene Jack Valleraune og Øystein Olimb under Hallingtreff på Geilo torsdag ettermiddag.

De to selskapene har jobbet sammen om flere oppdrag, og fortalte om sitt samarbeid under Hallingtreff på Geilo denne uka. Etter en innledende videopresentasjon der temaet var forholdet til konsulentbransjen og hvilke kontraktsformer som er til hinder for innovative løsninger, trakk de to entreprenørene fram krevende oppdrag.

Eksemplene ble hentet
fra Riksvei 22 prosjektet der Park & Anlegg var hovedentreprenør og så fordelen av å leie inn Olimb med sin spesialkompetanse på NoDig.
Nord-Europas største fuglereservat lå midt i anleggsområdet, og her viste styrt boring seg å være en god løsning for de to entreprenørselskapene i fellesskap. Rikskabler ble fjernet og boringen kunne foretas på en sikker måte uten å påvirke fugler eller miljø forøvrig.
Også ved Borgen Bru ble styrt boring benyttet som en sikker måte å krysse den lokale elva. Her måtte det bores ekstra dypt fordi det ble oppdaget to gamle bruer i samme området som den eksisterende brua.

Ingen begrensning
-For styrt boring er det i prinsippet ingen begrensning når det gjelder lengder eller dybder, og metoden har sine klare miljømessige fordeler, fortalte Øystein Olimb til 250 deltakere på Hallingtreffet.
De to presenterte også prosjektet ved Bakkedalen i Ullensaker kommune der det var svært krevende grunnforhold. Entreprenørene tok for seg temaer rundt sikkerhet og villighet til å ta nødvendige skritt for å komme videre i metodevalg.
-Dersom vi alltid skal velge det vi har gjort i årevis blir det lite innovasjon i bransjen,mente både Valleraune og Olimb.
-Det er en konservatisme i bransjen for å prøve NoDig metoder. Vi må sammen våge å ta et skritt videre. Graving vil uansett være hoveddelen innen VA, men NoDig er et nyttig supplement, mener de to entreprenørene.
Også i landbruksområder kan det være aktuelt med boring i stedet for graving. Da kan man drive uavhengig av årstid og drenering.  Nå har Olimb og Park & Anlegg flere spennende oppdrag på gang også i grisgrendte strøk.

Bedre samspill
De to var tydelig på at samspillet mellom kommune, utbygger og entreprenør må bli bedre.r enn det som er planlagt, og her må vi finne måter å møtes for å få fram de beste løsningene og en god metodikk i gjennomføringen, sa Valleraune. Olimb la til at selskapene sjelden får kreditt for å komme opp med løsninger som vil sikre et prosjekt bedre framdrift og bedre totalløsning.
-Det er viktig at vi som entreprenører opptrer med en viss potens, konkluderte Valleraune, og la til «Det skal ikke stå på oss.»

Stor interesse for å møte Olimb-representanter og diskutere fag under Hallingtreffets utstilling
Stor interesse for å møte Olimb-representanter og diskutere fag under Hallingtreffets utstilling