Rørinspeksjon en viktig start

Rørinspeksjon benyttes for å kartlegge tilstand på stikkledninger, drenering, luftkanaler, tanker med mer. Om ønskelig kan vi lokalisere punkt, trase og kummer i samme operasjon.
Av admin_olimb 10. november 2011

Av Christoffer Helgesen
Rørinspeksjon stikkledning

Olimb har noe av det beste utstor på markedet for å gjennomføre rørinspeksjon. Dette gjøres derfor nøyaktig og effektivt.

Viktig metode

Rørinspeksjon har utviklet seg til å bli den viktigste metoden for dokumentasjon av kvaliteten og funksjon for gamle og nye ledninger. Stikkledninger fra 25 mm. og opp til 160 mm. kan filmes, med en total lengde på opptil 100 meter i et strekk, med stakekamera.

Tilgang til rør
For å utføre en rørinspeksjon trenger vi tilgang til røret, dette kan være fra kum, septiktank, stakeluke i kjeller eller andre tilgangspunkter som måtte være tilgjenglig. Herfra staker vi det aktuelle kamera, så langt det er nødvendig. Vi rapporterer underveis og tar opp video digitalt.

Inspeksjonskamera

Med våre inspeksjonskameraer kan vi inspisere de fleste typer rør, eldre rør, samt nyanlegg.
Vi har høy kompetanse innenfor det å tilpasse utstyr av høy kvalitet til det enkeltE oppdraget,  også med  EX godkjent kamera der det kreves.
Vi har blant annet utstyr med vridbart hode og dimensjonsmåling med laser, for å oppnå korrekt informasjon. Slik kan vi dokumentere ledningens tilstand, kvalitet, holdbarhet, videre drift og hva som trengs av utbedring/tiltak.
Inspeksjonen blir detaljert dokumentert med rapport, video og bilder. Alt lagres digitalt hos oss, og oppdragsgiver får tilsendt all dokumentasjon på cd/dvd.