Rørfornyingsmetoder for offshore

Denne metoden er ikke en strukturell forstrekning , men ment å forhindre eller stoppe videre korrosjon av røret.
Av admin_olimb 10. november 2011

Av fagansvarlig Offshore,

Rolf Dalby, Olimb

Rørfornying innen offshore handler først og fremst om metoder for forlengelse av levetid på eksisterende rør. Full utskifting av rør kan i enkelte tilfeller være umulig, eller i beste fall svært kostbart fordi det vil føre til hel eller delvis driftsstans på eller mellom plattformer.

Metode for rørstrekk med høye trykk.
En slange blir installert inne i det eksisterende røret ved hjelp av en innmatningssluse.
Denne metoden er ikke en strukturell forstrekning , men ment å hindre/ stoppe videre korrosjon av røret. Etter installasjon  blir veven liggende ut mot rørveggen ,med  belegget innvendig. Slangen blir ikke  limt til det eksisterende røret men blir holdt oppe av innvendige trykket. I begge ender av røret blir slangen  festet  til røret og en innvendig hylse blir montert. Dette for å hindre media å trenge inn mellom røret og slangen. Denne metoden kan også benyttes med tilgang fra en ende . Slangen blir da limt til røret i starten inkl. støttehylse . Dette forutsetter at media i røret går i en retning.
Denne metoden kan benyttes  i rørstrekk opp til flere tusen meters lengde.

Forundersøkelser.
Rensing av røret med høytrykksspyling eller pluggkjøring. Tegning av rørstrekket, innvendig diameter og total lengde.

Material beskrivelse.
Slangen  består av sirkulær rundvevd  polyester / aramid garn med ekstrudert  belegg på 1.5mm tykkelse Polyetylen eller porulytan. Slangen kan produseres i flere dimensjoner og med forskjellige garntykkelser , som igjen påvirker sprengtrykket på slangen. Maks trykk er 40 bar.
Utførte tester.
Det er blitt utført en installasjon i et 12” rør med 6 stk 90gr langbend i starten og en totallengde på 2000m.
En trykktest er utført i et 12” rør med simulerte groptæringer med bredde på 10mm og 10mm dype.
Etter montering  av slangen og forsegling av rørbendene ble røret trykken opp til 330bar. Det var montert en avtapning på røret ,for sikre at det ikke bygde seg opp trykk mellom slange og røret.
Etter demontering var det ingen synlige skader på slangen.

offshorerør rehabilitert

Bildet: Rolf Dalby var meget godt fornøyd med den store testen på 2000 meters lengde.