Vei og bane

Rørfornying som alternativ til å grave over vei og bane

Rørfornying og gravefrie metode betyr liten eller ingen stans i trafikk og fremkommelighet.

Kummer

Rehabilitering av kummer

Stikkrenner og kulverter

Rehabilitering av rør og renner i større dimensjoner

Avløpsledninger

Gravefri ledningsfornyelse via kum

Etablering av nye rør under vei og bane

Horisontalboring, rørpressing og tunellering

Eksempler på oppdrag vi har utført under vei og bane

Personvern og bruk av informasjonskapsler

Alle rettigheter Olimb Rørfornying Holding AS
Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS