Rørfornying inne i bygninger

Rørfornying av offentlige rør med polyesterherdet foring i diameter opp til 1400 mm med rørtykkelse opp til 50 mm og lengder opp til 250 meter i et strekk. Dette gir nytt offentlig rør på en dag. Les mer...
Av admin_olimb 20. april 2012

(1) Offentlige rør
Rørfornying av offentlige rør med polyesterherdet foring i diameter opp til 1400 mm med rørtykkelse opp til 50 mm og lengder opp til 250 meter i et strekk. Dette gir nytt offentlig rør på en dag.
Avgreninger/påkoblinger inn til hver bygning/beboer/abonnent åpnes med en innvendig robot.
Disse påkoblingene kan forsegles i overgangen mellom offentlig rør og privat rør.

(2) Private bunnledninger/stikkledninger

Huseieren er ansvarlig for rør helt ut til offentlig rør, selv om røret går ut forbi tomten.
Disse rørene fornyes med en epoxymettet foring, gjennomført på samme måte som på offentlige rør, bare i mindre dimensjoner. Vi fornyer hele rørstrekk i lengder opp til 250 meter på en dag. Vi åpner eventuelle påkoblinger/avgreninger med en innvendig robot og kan forsegle disse med foring.

(3) Innvendig vertikale stammer og taknedløp

Innvendige vertikale stammer og taknedløp går gjennom hele bygningen.
Disse fornyes også med epoxymettet foring, ett rørstrekk av gangen.
Påkoblinger/avgreninger inn til WC, bad, sluk og kjøkken blir åpnet med innvendig robot og blir alltid forseglet med egen foring i avgrening/påkoblingen.

(4) Grenrør inn til WC, bad og kjøkken (Horisontale, innvendige rør)

Fra vertikal stamme og inn til WC, bad og kjøkken utbedrer vi rørene med epoxymettet foring
eller et 2-komponent polyesterbelegg som sprøytes på i 3 lag. Dette gjøres etter at rørene er
renset og rubbet helt rene. Valg av metode avhenger av eksisterende rørs tilstand, rørmateriale, tilkomst og hva som gir optimalt sluttresultat. Avgreninger/påkoblinger blir også her åpnet med innvendig robot og forseglet ved bruk av foring.

(5) Utbedring av sluk

Vi rubber og renser sluket før vi påfører polyesterbelegg i 3 lag. Vannlåsen borres ut og får ny lett tilgjengelig plugg. Vi kan videre utbedre sluket med en ny innsats/topp for senere utbedring av bad som skal tilfredsstille Våtromsnormen.