Rehabilitering av avløpsledninger

Et nytt selvstendig plastrør blir støpt inn i den eksisterende ledningen. Metoden har kort installasjonstid.
Av admin_olimb 10. november 2011

Av fagansvarlig
Svein Rune Myhre

Hovedledninger
I Norge har vårt firma installert mer en 400.000 meter foringer på hovedledninger.

Produkt
En fleksibel og rask metode for fornying av avløpsledninger.
Fornying av avløpsledninger med foring (strømpe) fra Ø100 – Ø1400 +.
Med  godstykkelse fra 3 – 50mm.
En fleksibel foring laget av syrefast polyesterfiber, som impregneres med resin.
Foringen kan sys sammen av ulike dimensjoner og lengder kan være opptil 350 meter.
Takket være at den nye ledningen blir uten skjøter, opprettholdes den hydrauliske kapasiteten til røret selv om innvendige diameteren minskes.

Bruksområder
Metoden er rask og krever liten plass. Det kreves minimalt med utstyr, som medfører minimale forstyrrelser i omliggende miljø.
Normalt er installasjonen helt uten graving.
Metoden er egnet for ulike typer ledninger som overvanns ledninger, fellesledinger og spillvanns ledninger.
Ledning tverrsnitt, rund, firkantet eller eggeformet spiller ingen rolle.
Foringen kan benyttes for trykkledninger og prossledninger. I forbindelse med ledninger i industri må valget av resin tilpasses den aktuelle ledning: -resin: polyester, epoksy eller vinylester.

Installasjon
Den myke foringen vrenges inn i den defekte ledningen via en kum med hjelp av trykkluft/vann
Foringen leter seg fram gjennom ledningen og passerer vinkler opptil 90 grader. Den tar seg fram, forbi kummer, retnings endringer og dimensjonsoverganger.
Tilkomst kreves bare i en ende av foringen.
Når forringen er på plass, herdes den ved at steam føres i gjennom ledningen, eller ved at varmt vann sirkules inn i ledningen.
Forringen herdes ut og blir et nytt slitesterkt og glatt rør.

Begrensninger:
Ledninger med større deformasjoner, større enn 15 % må det vurderes om andre tiltak må iverksettes på disse punktene før installasjonen.
Røtter, inn stukede grenrør, avleiringer og andre hindringer må fjernes før instalasjon.
Brudd som ikke påvirker ledningens tverrsnitt har ingen betydning for det ferdige resultatet.