Regner på gevinstene av gravefrie metoder i ny mulighetsstudie for vann- og avløpssektoren

Gravefrie metode for vann og avløpssektoren

COWI, Oslo Economics og Kinei har fått i oppdrag av myndighetene å undersøke hvordan kommunene kan fikse opp vann- og avløpsnettet raskere og rimeligere enn det gjøres i dag. Gravefrie løsninger (No-Dig) er en viktig del av regnestykket.

Norske kommuner må oppgradere og bygge ny VA-infrastruktur for 332 milliarder kroner de neste 20 årene for å sikre innbyggerne nok rent drikkevann og forsvarlig rensing av avløpsvann.

Fordi det kommunale vann- og avløpsnettet finansieres i sin helhet av innbyggerne (selvkostprinsippet), må norske husholdninger belage seg på minst en dobling av de årlige gebyrene for vann og avløp.

LES OGSÅ: Varsler gebyrsjokk for norske husholdninger

Vil effektivisere VA-arbeidet i kommunene

Nå har Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD), Klima- og miljødepartementet (KLD) og Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) bestilt en mulighetsstudie som skal synliggjøre de samfunnsøkonomiske effektene av å investere i – og effektivisere – vann- og avløpssektoren.

Siden investeringsbehovet er så enormt stort, vil selv en liten prosentvis reduksjon i kostnader fort bli store beløp. 

Fra beskrivelse av oppdraget – mulighetsstudien 2021 for vann- og avløpssektoren

Oppdraget til rådgiverne i COWI, Oslo Economics og Kinei er å finne ut hvordan kommunene kan utbedre og fornye vann- og avløpsnettet raskere og mer kostnadseffektivt enn i dag, samtidig som vannkvaliteten, samfunnssikkerheten og hensynet til miljøet blir ivaretatt.

Gravefrie løsninger «i vinden»

COWI skal vurdere tekniske løsninger som kan gjøre vann- og avløpssektoren samfunnsøkonomisk lønnsom.

– Såkalte no dig-løsninger er veldig i vinden om dagen. Når vi ikke graver, reduserer vi også stans i trafikk og stengte veier, som er en stor samfunnskostnad, sier Frid Gillebo, prosjekt- og markedssjef i COWI, i denne pressesaken.

Når vi ikke graver, reduserer vi også stans i trafikk og stengte veier, som er en stor samfunnskostnad.

Frid Gillebo, prosjekt- og markedssjef i COWI

I et intervju med Fredriksstad Blad (+) utdyper hun:

– Vi skal ikke finne nye teknikker, men vi ser på det som er tilgjengelig i dag. Normalt sett er også gravefrie løsninger mer klimavennlig da man for eksempel ikke trenger å frakte masser.

Klar ved årsskiftet

Mulighetsstudien skal være klar ved årsskiftet 2021/2022.  Arbeidet vil mest sannsynlig bli videreført i en stortingsmelding.

I studien skal også rådgivningsfirmaet Kinei AS vurdere om dagens organisering av VA-sektoren kan være en del av utfordringsbildet.

Les hele saken fra COWI her


Snakk med oss om fornyelse av kommunalt VA-nett:

Svein Rune Myhre
Svein Rune Myhre
Salgs- og produktsjef, Rørfornying Offentlig VA