Rådgiverne på banen om tunellering

10.12.14: Et overraskende stort antall rådgivere var blant et femtitalls fagfolk møtte opp på fagdagen om tunnelering i Trondheim i dag. Trondheim kommune er kommet godt i gang med sitt 100 millioner kroners VA-prosjekt med separering av Ladebekken kulvert.
Av Odd Borgestrand 10. desember 2014

-Dette var en god dag for NoDig i Trondheim, konkluderte daglig leder Tor-Erik Olimb i Olimb Anlegg  etter fagdagen i regi av Norsk Kommunalteknisk Forening og Scandinavian Society for Trenchless Technology.

Se video herLadebekken
-Det var spesielt gledelig at rådgivende ingeniører endelig kom på banen i forbindelse med et prosjekt av denne typen.  Jeg tror mange rådgivere nå forstår at NoDig kan bli et viktig område også for rådgiverbransjen og at det er viktig å hente inn kompetanse på området, sier Olimb.
-Antallet deltakere også fra grossister, kommuner, entreprenører og eiendomsselskaper var betydelig større enn forventet, men så er det også et ganske spesielt prosjekt kommunen nå gjennomfører, mener prosjektleder Andreas Ellingsson i kommunalteknisk avdeling i Trondheim kommune.

Imponert oppdragsgiver
Prosjektet betegnes som så spesielt og krevende at Norsk Kommunalteknisk Forening og Scandinavian Society for Trenchless Technology mente dette kvalifiserte til et eget faglig treff.
-Jeg er imponert over metoden og over måten arbeidet blir utført på, sier Trondheim kommunes prosjektleder Andreas Ellingsson.
– Kvaliteten på metoden var viktig for oss, og dermed endte kommunen opp med den lokale entreprenøren Søbstad AS som totalentreprenør og med Olimb og danske Østergaard som underentreprenør på tunellering.
Prosjektet gjennomføres med tunellering med åpen trykksatt front under grunnvannsstand.  Her er det rørstrekk på inntil 500 meter med kurvatur både i vertikal- og horisontalplanet, og dimensjonen på de spesialkonstruerte rørene er på 1600 mm.
Den største utfordringen var å overbevise Jernbaneverket om at tunellering er en sikker metode for kryssing under Nordlandsbanen. Jernbaneverket hadde dermed ikke fått med seg at samme metode ble benyttet under 18 jernbanespor ved Oslo Sentralbane i forbindelse med Midgardsormen.

I kommunedelplanen
for Lade, Leangen og Rotvoll beskrives en framtidig utvikling fra industriområde til et nytt senterområde med blandet arealbruk med høy tetthet blant annet brukt til boliger, forretninger, kontorer, servicetilbud og bydelseparker. For å frigjøre areal for realisering av kommuneplanen må Ladebekken kulvert legges om. Samtidig gir separeringen redusert overløpsutslipp til fjorden og grunnlag for videre separering i nedslagsfeltet.
-Prosjektet i Trondheim har en del til felles med Midgardsormen i Oslo, mener Ellingsson.
-Vi tenkte først på graving, selv med dybder ned mot 8-10 meter.  Det viste seg imidlertid at omtrent hele strekket måtte spuntes, og dermed ble tunellering valgt som metode. Her ble NoDig eksperten Arve Hansen i VA-teknikk i Drammen hentet inn som spesialkonsulent for rådgiverselskapet Mullticonsult. Kryssing av jernbane, konflikt i forhold til bygging av veier og nye byggeprosjekter ville vært momenter som talte imot konvensjonell graving, sier Ellingsson.

Klare fordeler
Han er tydelig på at metoden med tunellering har sine klare fordeler.
-Her er det store og solide rør som tåler store trykk. Dermed er vi garantert lang levetid og god kapasitetsreserve. Den største fordelen er lite inngrep i overflate og det er svært god kontroll på fall og beliggenhet. Ledningen legges med et fall på to promille, og det avhenger av god styring. NoDig entreprenørene Olimb og Østergaard har nok en gang bevist at de har kontroll, mener Ellingsson.
Da Tor-Erik Olimb og Morten Hansen fra Olimb og Østergaard orienterte om metoden med tunellering med åpen trykksatt front under grunnvannstand var det en rekke faglige spørsmål til entreprenørene som avslørte at metoden foreløpig er lite kjent i VA-miljøet i regionen.
Representanter fra solide rådgiverselskaper som Multiconsult, Reinertsen og Rambøll fikk en solid innføring i flere NoDig metoder under fagdagen.
Fagtreffet ble avsluttet med befaring på anlegget, der nysgjerrigheten tydelig var stor, og hvor mange ble imponert over jobben som ble utført av «muldvarpene» under Trondheims overflate.
Hele prosjektet er planlagt ferdigstilt i november 2015.