PROSJEKTER

VIDEO: Styrt boring under fylkesvei og riksvei i Rakkestad sentrum

Om prosjektet

Styrt boring er en utmerket gravefri metode når det er behov for å legge nye rør i bakken under eksisterende infrastruktur.

I dette prosjektet utfører Olimb Anlegg boring og inntrekking av vannledning og trekkerør for fiber under trafikkert vei i Rakkestad sentrum.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som underentreprenør for Tune Graveservice i april 2021
  • Boring av 180 meter lang trasé gjennom løsmasser for etablering av rør under fylkesvei og riksvei.

Om metoden

Anleggsleder Kristian August Olimb forklarer metodikken styrt boring i løsmasser i denne videoreportasjen fra et prosjekt i Rakkestad.

Produsert av Odd Borgestrand for Olimb Anlegg og SSTT.

Flere prosjekter utført av Olimb Anlegg