PROSJEKTER

Valgte strømperenovering etter at vedlikeholdsspyling gjorde store skader på avløpsrørene (Trondheim)

Om prosjektet

De innvendige avløpsrørene i Romolslia Borettslag (Storflata) i Trondheim var i en fase der bare gammelt fett og smuss holdt rørene tette. Med over 50 års bruk og slitasje var det stort behov for vedlikehold.

Et firma solgte inn en vedlikeholdsspyling som skulle fjerne smuss og fett i rørene og forlenge levetiden til rørene. Dessverre var dette det siste man burde gjort med et røranlegg som trengte full rehabilitering. Resultatet ble mange og store lekkasjer.

Olimb Rørfornying AS ble da valgt til å rørfornye avløpsnettet med strømpeforing. Dette blir kombinert med bytte av kjøkkengren og noen vannledninger.

Prosjektinformasjon

  • Borettslag stiftet i 1971. 168 boenheter fordelt på tre høyblokker à 12 etasjer.
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør (originale soilrør i støpejern).
  • Krevende anlegg med svært dårlige rør, mange bend og uoversiktlige rørføringer som ble nøye kartlagt.
  • Gjennomføringsperiode oktober 2020 – høsten 2021.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim.

Dette sier kunden:

– Å endelig finne en seriøs aktør som faktisk kunne gi oss de rådene vi trengte var en stor lettelse for oss etter alt vi har vært igjennom i borettslaget. Nå ser vi frem til et avløpsnett som varer i nye 50 år.

Ottar Olsbø, Styreleder Romolslia borettslag (Storflata)
Innvendig rørfornying i Storflata, Romolslia Borettslag

Området Storflata i Romolslia borettslag i Trondheim består av tre høyblokker, til sammen 168 leiligheter. Olimb Rørfornying rehabiliterer det innvendige røranlegget i alle blokkene, samt innvendige taknedløp, bunnledninger og stikkledninger. Bildet viser Olimbs rigg med mannskapsbrakker, toalett/WC-brakker og lagercontainere. 

Gevinster av rørfornying sammenlignet med tradisjonelle metoder

Rask gjennomføring uten kompliserte rive- og oppbyggings- arbeider. Stort fokus på gjenbruk av avløpsrør.

Om metoden

Flere prosjekter borettslag og bygg