PROSJEKTER

Tre tusen meter lang avløpsledning Ø800 rehabilitert gravefritt under Fredrikstad

Tre tusen meter lang avløpsledning Ø800 rehabilitert gravefritt under Fredrikstad

Lengste sammenhengende UV-installasjon for Olimb så langt: Til sammen 2941 meter med glassfiberstrømpe ble brukt i fornyelsen av avløpsledningen i Fredrikstad.

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Fredrikstad kommune
  • Rehabilitering av selvfallsledning avløp (betong) i dimensjon Ø800 mm fra pumpestasjon på Begby til Klokkerstuveien, Gamle Fredrikstad. Til sammen rett i underkant av 3000 meter ledning under jorder, fylkesvei og golfbane.
  • 2941 meter med glassfiberstrømpe = 164 tonn.
  • Totalt 22 UV-installasjoner mellom kummer. Gjennomsnittlig lengde 134 meter, lengste installasjon 202 meter.
  • Leveransen inkluderte også forkontroll, spyling/rens, overpumping og rehabilitering av cirka 30 kummer.
  • Utført i tidsrommet februar – mai 2022

Om metoden

Rørfornyet tre kilometer med avløpsledning i Fredrikstad

Stort og langt: I dette prosjektet rehabiliterte Olimb Rørfornying en Ø800 mm avløpsledning fra en pumpestasjon på Begby til Klokkerstuveien, Gamle Fredrikstad. Til sammen rett i underkant av 3000 meter ledning under jorder, fylkesvei og golfbane.

Om prosjektet

Den massive avløpsledningen fungerte fortsatt greit, men nærmet seg en risikofylt alder. Brudd på avløpsledninger i denne dimensjonen kan få store konsekvenser, og Fredrikstad kommune besluttet derfor å installere strømpeforing i røret for å unngå fremtidige problemer.

UV-installasjoner

Strømperenovering kan gjøres på flere måter. Metoden som ble valgt i dette prosjektet var inntrekking av glassfiberforing som herdes med UV-lys.

Her kan du se en animasjon av UV-installasjon.

Med strømperenovering får det eksisterende røret en helt ny innside av plast og/eller glassfiber som tetter og forsterker røret. Dersom det opprinnelige røret skulle bli ødelagt, fungerer den installerte strømpen som et selvstendig plastrør.

Overpumping

Installasjoner må gjøres uten vann i avløpsrøret. For å få til dette etablerte vi en overpumping som vi flyttet med oss nedover i anlegget. Den bestod av tre store dieselpumper som fordelte vannet på tre slanger à 700 meter.

Overpumping: Totalt hadde vi ute cirka åtte kilometer med pumpeledninger i prosjektet.

Overpumping: Det ble brukt totalt cirka åtte kilometer med pumpeledninger i prosjektet.

Varierende forhold

Reisen startet tidlig i februar på jordene ved en pumpestasjon på Begby, i klart og kaldt vintervær. Frost i bakken er perfekt når tunge biler og tungt utstyr skal kjøres og plasseres utenfor vei, og den gnistrende kulden var en perfekt start på installasjonene!

Strømpeforinger av glassfiber er tunge. Til sammen 164 tonn med glassfiberforinger ble brukt i dette nesten tre kilometer lange avløpsrøret!

Tunge tak: Impregnerte strømpeforinger av glassfiber er veldig tunge. Til sammen 164 tonn med glassfiberforinger ble brukt i det nesten tre kilometer lange avløpsrøret.

Men så – allerede uken etter – slo mildværet til med full kraft. Regn og smelting forvandlet jordet om til et gjørmebad, og overpumpingen jobbet knallhardt med å ta unna de voldsomme vannmengdene.

I rute hele veien

På tross av de ekstra utfordringene klarte operatørene våre å fullføre 1500 meter i løpet av første installasjonsmåned, inkludert en kryssing under den trafikkerte Haldenveien (FV 130). Der tok vi en pause i installasjonene.

Avløpsrøret krysser under Haldenveien (FV130)

Ingen graving over vei: Trafikken på Haldenveien (F130) gikk uforstyrret mens Olimb Rørfornying rehabiliterte avløpsrøret under veien.

Etter påske fortsatte installasjonene i retning renseanlegget på Øra, hvor avløpsrøret også går under banen til Gamle Fredrikstad Golfklubb.

I løpet av et-par arbeidsdager rehabiliterte operatørene blant annet 310 meter over to strekk på banen, med midterste kum midt mellom utslagene til hull 2 og hull 17 (for lokale golfere).

Rørfornyet under golfbanen til Gamle Fredrikstad Golfklubb

Golfbanen til Gamle Fredrikstad Golfklubb var i full drift hele tiden mens arbeidene pågikk. Ingen nye hull ble laget i banen.

Onsdag 1. juni ankom UV-lystogene endestasjonen i Klokkerstuveien. En tre kilometer lang reise under Fredrikstad vel gjennomført! Den lengste sammenhengende UV-installasjonen vi har gjort så langt.

Veis ende for strømpeforing og lystog etter en tre kilometer lang reise

Til venstre: Glassfiberforing nummer 22 er framme ved endestasjonen. Til høyre: De tre lystogene pakkes ned i kassene etter en lang reise.

Flere prosjekter rørfornying offentlig VA