PROSJEKTER

Stor selvfallsledning avløp fornyet med UV-herdet glassfiberforing

Stor selvfallsledning avløp fornyet

Bildet: Glassfiberforing Ø700 mm er gjort klar for installasjon i den 50 år gamle selvfallsledningen gjennom jordene ved Bjørnstad i Vestby. Foringen er satt inn med et pigmentstoff som herder i lys. En presenning hindrer vårsola i å starte den kjemiske prosessen for tidlig.

Prosjektinformasjon

Selvfallsledningen gjennom jordene ved Bjørnstad i Vestby ble lagt i 1970. Etter 50 år i drift var det behov for å oppdatere den massive betongledningen, blant annet for å stanse innlekk av fremmedvann ved høy vannføring.

  • Oppdragsgiver: Søndre Follo Renseanlegg IKS
  • Rehabilitering av selvfallsledning avløp (betong) i dimensjoner fra Ø600 til Ø700 gjennom private jorder ved Bjørnstad i Vestby
  • Til sammen 575 meter ledning gjennom 9 kummer
  • Tre UV-installasjoner: 220m, 220m og 140m
  • Totalleveranse inkludert forkontroll, spyling/rens, utførelse og overpumping
  • Utført i månedsskiftet mars/april 2021

Om metoden

Inntrekking av glassfiberforing og utherding med UV-lys (UV-installasjon)

Olimb sørget også for overpumpingen mens installasjonene pågikk

Olimb sørget også for overpumpingen i dette prosjektet.

Ulike metoder ble vurdert

På grunn av rørets store dimensjoner (600mm og 700mm diameter), samt en lang og krevende trasé med fall og retningsendringer, ble ulike strømperenoveringsmetoder vurdert i prosjektet. Å komme til installasjonspunkter med materiell og utstyr på en skånsom måte var viktig, uten å lage midlertidig anleggsvei på jordene. Etter en totalvurdering ble det besluttet å rehabilitere hele strekket i tre etapper med glassfiberforing herdet med UV-lys.

Mildvær gjorde jobben ekstra krevende

Dette forutsatte imidlertid tele i bakken og frossen mark, slik at biler og tungt utstyr kunne kjøres fram dit det skulle. Da våren og mildværet plutselig kom med full kraft i løpet av første installasjon, ble mulighetene for å flytte biler og utstyr mellom installasjonspunktene på de våte jordene mer begrenset. Men med løpende vurderinger og tilpasninger ble oppdraget ført trygt i havn av erfarne operatører.

Inntrekking av glassfiberforing

Til venstre: Glassfiberforingen. Til høyre: En glidefolie blir trukket inn først i bunnen av røret. Den beskytter foringen og gjør inntrekkingen lettere.

UV-herding glassfiberforing

Lyset i enden: UV-lyset skinner gjennom den herdede glassfiberforingen når lystoget har kommet til endestasjonen. Til høyre et av UV-togene som ble brukt i installasjonen.

Slik foregår installasjon og UV-herding

Glassfiberforingen blir trukket gjennom det eksisterende røret ved hjelp av vinsj. En glidefolie i bunnen av røret beskytter strømpeforingen og gjør inntrekkingen lettere. Når glassfiberforingen er trukket helt igjennom, blir den blåst opp mot rørveggen med lufttrykk.

Glassfiberforingen er satt inn med et pigmentstoff som herder av ultrafiolett lys (UV). Et lystog med UV-lamper blir kjørt gjennom foringen i et kontrollert tempo og herder den fra innsiden. Herdeprosessen blir styrt og overvåket kontinuerlig via paneler og skjermer i en spesialinnredet lastebil. Opertatørene følger nøye med på trykk, lysstyrke (Watt) og temperatur, i tillegg til bildene fra kameraene i lystoget.

Når foringen er ferdig herdet blir enden kuttet av, og kanten blir frest ren og slett. Til slutt blir glidefolien fjernet/trukket ut av røret, som nå er klart til bruk.

Denne animasjonen viser metoden: 

Flere prosjekter rørfornying offentlig VA