PROSJEKTER

Gjenbruk av rørene var det naturlige valget da Ulsmåg borettslag skulle renovere avløpet til 267 leiligheter

Om prosjektet

Røropplegg for avløp på 70-tallet hadde en svært dårlig kvalitet, enten det var i støpejern eller plast. Dette var dessverre ikke noe unntak for Ulsmåg borettslag på Fana i Bergen.

Ved innledende kamerainspeksjon ble det ble påvist store rustdannelser og andre avvik som skapte problemer knyttet til lekkasje og tilstopninger av avløpsrør. Disse forholdene ble påvist både ved bunnledninger og innvendige røropplegg til bad og kjøkken.

Rørfornying med strømpemetoden ble valgt for å unngå store ekstra kostnader som et tradisjonelt rørbytte ville medført, blant annet riving av eksisterende bad.

Dette sier oppdragsgiver

Ulsmåg borettslag kontaktet oss etter at det var påvist hull i avløpsrørene flere steder i borettslaget. Etter en anbudsrunde hvor kvalitet, gjennomføringsevne, entrepenørens likviditet, teknisk godkjenning og pris ble nøye vurdert, vant Olimb Rørfornying oppdraget.

Dette er et av flere prosjekter vi har gjennomført i godt samarbeid med Olimb Rørfornying AS avdeling Bergen.

Åge Hjøllo/Henning Seyffarth, Prosjektledelse Kepla AS

Last ned prosjektomtale PDF

Ulsmåg Borettslag gjenbrukte avløpsrørene til 267 leiligheter

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Kepla AS (prosjektadministrasjon) for Ulsmåg Borettslag, Bergen.
  • Borettslag stiftet i 1970-71. Til sammen 267 boenheter fordelt på 5 blokker à 6-8 etasjer.
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør (originale soilrør i støpejern). Bunnledninger, vertikale fallstammer, grenrør.
  • Borettslaget hadde 41 fallstammer som stort sett ble holdt tett av fett og smuss. Mye av rørgodset var tæret opp.
  • Gjennomføringsperiode 2020-2022.
  • Utført av Olimb Rørfornying AS avdeling Bergen.

Flere prosjekter borettslag og bygg