PROSJEKTER

Rørfornying for flomsikring i Odda

Om prosjektet

I 2014 ble Odda kommune rammet hardt og brutalt av flom. Hus gikk tapt og infrastrukturen fikk store skader i herjingene til elva Opo. Hjøllo bru (på bildene) ble totalskadd, men er i dag gjenreist i ny og sterkere versjon.

En annen, men mindre synlig konsekvens av flommen, var ødeleggelsene på avløpsledninger og overvannsledninger rundt elva. Noen rør ble revet bort. Andre fikk store innvendige skader på rørveggene av steinmasser som fulgte med vannet.

Ledningene lå delvis inne i den nyanlagte flomsikringen av naturstein og tett innpå bygg, hvilket gjorde det svært vanskelig å grave. I tillegg hadde kommunen noen gamle avløpsledninger i sentrum som trengte rehabilitering. Strømperenovering var i disse tilfellene en god totalløsning i Odda, både økonomisk og med tanke på skånsom gjennomføring.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Odda Kommune (juni 2019)
  • Type rør: Avløp og overvann
  • Totalt 7 monteringer gjennomført på 6 dager
  • Største rørdimensjon Ø500 mm
  • Lengste lengdestrekk cirka 90 meter

Metode

Rørfornying Odda

Bildet: I 2014 ble Odda hardt rammet av Flom. I dag er elva Opo sikret for å tåle en 200-års flom, og Olimb Rørfornying fikk oppdraget med å ruste opp avløps- og overvannsledningene rundt elva. Dette ble gjort via kummer i 7 installasjoner, uten inngrep i den nye promenaden som er anlagt. Foto: Håvard Holmen, Olimb Rørfornying AS

Flere prosjekter