PROSJEKTER

Rørfornyet kollapset avløpsrør mot alle odds

Om prosjektet

I over to år hadde Høybråten skole i Oslo hatt problemer med at avløpet gikk tett, og en rørinspeksjon påviste at en del av avløpsrøret hadde klappet sammen og at det rant inn fremmedvann gjennom sprekkene på røret. Dette gjorde at vannmengden steg såpass raskt at det kom opp av sluk og fylte opp kjelleren inne på skolen, og det hastet med å gjøre utbedringer.

Svært kostbart å grave

Partiet på røret som hadde kollapset lå hele syv meter under bakken, midt på en fotballbane og nær en flerbrukshall med svømmebasseng. Om røret skulle byttes ut måtte det graves en gedigen grop hvor også grunnmuren til flerbrukshallen måtte rives, som kunne risikert setningsskader på hallen. Graving ville bli dyrt og tidkrevende, og selv om det var usikkert om rørfornying lot seg gjøre da røret allerede hadde kollapset, ble det besluttet å forsøke å rehabilitere røret med strømpe.

Kum fylt opp med kloakk

Da vi ankom skolen to uker senere for å rørfornye, var røret blitt så potte tett at den syv meter dype kummen nærmest rant over med kloakk. Røret ble åpnet med høytrykksspyling og inspisert, som påviste at en solid klump med billig toalettpapir hadde hopet seg opp i bruddet. For å løsne papirklumpen ble røret spylt gjennom på nytt, og på dette punktet kilte spyledysen seg fast i rørbruddet.

Collage inntrekking av strømpe med vinsj

Det var fare for at røret ville kollapse fullstendig om vi kjørte trykk på strømpen. Løsningen ble å blåse opp strømpen på bakken og dra den gjennom røret med vinsj med «blind ende». Foto: Olimb Rørfornying og Lekkasjeteknikk AS

Gravde ut løse rørdeler for hånd

Det viste seg at røret hadde kollapset enda en gang, mest sannsynlig under spyling. Dette kunne vært spikeren i kista for å fornye røret med strømpe, men da bruddet satt rett innenfor kummen kunne vi løsne dysen og grave ut de løse rørbitene for hånd. Med en smal og syv meter dyp kum hvor stigen tok opp nesten en tredjedel av plassen var ikke dette noe enkelt arbeid, og vi iverksatte flere sikringstiltak for å kunne utføre jobben trygt. Vi jobbet i rundt fire timer med å rense røret og gjøre klart for installasjon av strømpen.

Elendig tilstand på røret

Etter at røret var rengjort satt vi et støpejernsrør gjennom rørbruddet som en forskaling for strømpen. Tilstanden på røret var så dårlig at det var usikkert om det var trygt å installere og kjøre trykk på en strømpe med samme dimensjon som det eksisterende røret. Fordi vi kjørte motstrøms måtte vi ha sluppet ut trykket på strømpen etter at den var blåst gjennom røret, og dette kunne risikert at røret kollapset enda en gang – og da ville det ikke vært noe annet alternativ enn å grave.

Rørfornyet mot alle odds

Løsningen ble at vi brukte en strømpe på Ø125 mm som ble blåst opp på bakken og deretter dratt gjennom røret på Ø150 mm med vinsj. Vi installerte med blind ende og førte et kamera inn via en inspeksjonskum for å sjekke at alt gikk som det skulle. Med et såpass dårlig utgangspunkt ville nok mange ha konkludert med at det ikke hadde vært noe annet alternativ enn å grave. Da kommer det godt med at vi i Olimb Rørfornying har dyktige medarbeidere med solid kompetanse og lang erfaring med å løse utfordringer som andre kanskje ikke tør prøve seg på, og vi har både produktene og metodene til å løse de fleste problemer med rør.

Nytt rør – uten å grave

For å minimere ulempene for driften av skolen jobbet vi etter skoletid og gjennom kvelden og natten. Vi kom i mål i løpet av morgentimene, og skolen har nå et avløpsrør med samme levetid, tetthet og ringstivhet som et helt nytt rør. Ved å unngå graving sparte skolen store kostnader, og barna kan fortsette å spille fotball og bruke svømmehallen, uten å bekymre seg for at det skal flomme over med kloakk.

Høybråten skole - før og etter rørfornying

Til venstre: Bruddet på røret hadde ført til at store mengder billig toalettpapir hadde klumpet seg opp og ført til tilbakeslag i sluk i kjelleren på skolen. Til høyre: Etter rørfornying fremstår røret som helt nytt. Foto: Lekkasjeteknikk AS

Dette sier kunden

– Røret var i så elendig forfatning at oppgraving fremstod nærmest uunngåelig. Dette hadde blitt en omfattende jobb, og ikke minst ville det blitt veldig dyrt. Vi er kjempefornøyde med at dere i Olimb Rørfornying ikke gir opp før dere har prøvd, og sluttresultatet ble så å si plettfritt – det er vanskelig å tro at det bare noen timer i forveien nesten ikke lå rør igjen i bakken. Samarbeidet har gått over all forventning, her var det virkelig «The A-Team» som var på jobb! Nå gleder vi oss til å sende ferdigfilmen til kunden vår.

Christian Myhre, prosjektleder Lekkasjeteknikk AS

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Lekkasjeteknikk AS i mai 2023
  • Strømperenovering av avløpsrør Ø150 mm i betong som hadde kollapset. Strømpen ble installert motstrøms med «blind ende» fra kum inne på skolens område.
  • Gjennomføringstid: én arbeidsdag

Om metoden

Flere prosjekter med rørfornying i bygg og bolig