PROSJEKTER

Rørfornyet 150 meter privat fellesledning avløp – sparte nabolaget for store inngrep (Bergen)

Rørfornying fellesledning avløp

Felles privat stikkledning

I Lerumsvei i Loddefjord deler åtte naboer ansvaret for en 150 meter lang felles stikkledning avløp. På sin vei frem til påkobling hovedledning går avløpsrøret under vei, hager og eiendommer – og endatil under en bolig som ikke er tilknyttet den aktuelle fellesledningen.

Fikk pålegg fra kommunen

Da det kom brev fra kommunen som slo fast at fellesledningen var i dårlig stand og måtte utbedres, var graving et nærmest utenkelig alternativ. Heldigvis var det gamle avløpsrøret fortsatt intakt nok til at det kunne fornyes med strømpeforing hele veien fram til hovedledningen.

Slapp å betale for rør under offentlig vei

Det skulle vise seg at det fantes enda en god nyhet for oppdragsgiverne i dette prosjektet. I januar 2020 tok nemlig Bergen kommune over eierskapet til stikkledninger i offentlig bilvei, og dermed også ansvaret for reparasjon og vedlikehold av den delen av stikkledninger som ligger under kjørebane.

Siden avløpsrøret til naboene i Lerumsvei gikk noen meter under kommunal bilvei, ble denne delen av røret trukket fra totalkostnaden til nabofellesskapet og fakturert direkte til kommunen fra Olimb, som den enkleste løsningen for kunden.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for private boligeiere i Lerumsvei i Bergen (september 2020) av Olimb Rørfornying avdeling Bergen 
  • Strømperenovering av til sammen cirka 150 meter felles privat stikkledning frem til kommunal hovedledning. Totalt 4 installasjoner/strekk utført over 5 arbeidsager med for- og etterarbeid.
  • Slik rørfornyer vi: Rørfornying private avløpsrør
Rørfornying privat felles stikkledning avløp

På jobb for Olimb Rørfornying avdeling Bergen: Operatørene Maris Gerhardt og Benjamin Mikael Beyer.

Snakk med oss om rørfornying i Bergen!

Flere eksempler på rørfornying bygg og bolig