PROSJEKTER

Renoverte rørene til 128 leiligheter i Kvartal XV borettslag på Sunndalsøra

Renoverte rør i borettslag på Sunndalsøra

Godt samarbeid rundt rørene i Kvartal XV. Fra venstre: Kenneth Kaas (operatør Olimb), Lars Dalsbø (vaktmester i Kvartal XV), Tor Eirik Hermansen (arbeidsleder Olimb), Kristian Kaas (bas Olimb).

Om prosjektet

Da Kvartal XV borettslag skulle fornye samtlige bunnledninger og innvendige avløpsrør, var styreleder Nils Graskopf opptatt av at borettslagets vaktmester skulle være involvert i gjennomføringen. Resultatet var et smidig og smertefritt prosjektsamarbeid til nytte og glede for alle parter.

Kvartal XV er et stort borettslag med til sammen 7 lavblokker fra midten av 50-tallet. Tilstanden til rørene var flere steder svært dårlig, og den totale gjennomføringstiden for dette oppdraget var cirka ett år fra start til slutt.

Beboerne sto fritt til å bo i leilighetene sine hele tiden mens arbeidet pågikk. Hver oppgang var uten vann og avløp cirka 14 dager i snitt mens Olimb og rørlegger utførte de nødvendige arbeider på rørene. Bad og WC-brakke var stilt til disposisjon for beboerne for bruk i disse periodene.

Med tett oppfølging og fullmakter til å ta avgjørelser underveis, sørget vaktmester Lars Dalsbø for at prosjektet skred fram uten tilfeller av «beslutningsstans». God dialog med styret og profesjonelt samarbeid med lokal rørlegger Gridseth Rør var også viktige suksessfaktorer i prosjektet.

Styreleder er fornøyd med jobben som Olimb Rørfornying har gjort i borettslaget

Styreleder Nils Graskopf (nr. 2 fra høyre) er godt fornøyd med jobben som Olimb Rørfornying avdeling Trondheim har utført i Kvartal XV.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Kvartal XV borettslag (Sunndalsøra) i perioden sept. 2019 – sept. 2020.
  • Rørfornying med strømpeforing i originale avløpsrør inni og under 7 lavblokker à 3 og 4 etasjer (totalt 128 seksjoner). Byggeår rundt 1955.
  • 41 fallstammer med grenrør til kjøkken, WC og sluk inkludert flere «gren på gren» (grenet sluk på WC stikk).
  • 14 stk bunnledninger inkl. grenpåkoblinger (under blokker) og tilhørende stikkledninger (ut av blokker)
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim
Gamle, dårlige avløpsrør fra 50-tallet

Dårlige rør er historie i Kvartal XV: Tilstanden til avløpsrørene i borettslaget var noen steder kritisk, og større biter av rørgodset kunne falle av under renseprosessen. Dette er for øvrig noe vi ser i svært mange eldre borettslag. Fett og smuss fungerer som «lim» i skadede rør. Når det blir fjernet faller rørene fra hverandre.

Etter rørfornying med strømpeforing er hele anlegget tettet og godt som nytt!

Andre prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim:

Flere prosjekter borettslag og bygg