PROSJEKTER

Rehabiliterte vannledning under Farmannstorvet i Tønsberg

Fornyet vannledning under Farmannstorvet i Tønsberg

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført februar 2021 som UE for Håkonsen & Sukke Landskapsentreprenør AS. Ledningseier Tønsberg Kommune.
  • Fornyelse av gammel bitumen-belagt vannledning med installasjon av tettilsluttet PE-rør (Wavin Compact Pipe PE 100/SDR 17).
  • Dimensjoner: Ø250mm. Totalt 80 meter installert i ett strekk.
  • Tilleggstjenester etter kundens ønske: For- og etterarbeid i kum (fjerning av armatur, re-tilkoblinger og montering av kumgods), pluggkjøring, trykksetting.

Torgfornyelse førte til vannledningsfornyelse

Under Farmannstorvet i Tønsberg ligger en eldre vannledning som er i full drift. I forbindelse med en omfattende fornyelse av overflatene på torget ble det nødvendig å sikre at den gamle ledningen fungerer i lang tid fremover.

Samtidig var dette et riktig tidspunkt å sette ned en ny kum på torget og gjøre noen omkoblinger av vannforsyningen i tråd med moderniseringen som har skjedd i området siden den gamle vannledningen ble lagt.

Fredet bygrunn

Siden deler av vannledningen som krysser under Farmannstorvet er innenfor sentrumsområder som automatisk berører fredet bygrunn fra middelalderen, valgte oppdragsgiver i dette tilfellet å rehabilitere vannledingen med tettilsluttet rør.

Sammenlignet med andre inntrekkingsmetoder krever tettilsluttet rør kun minimal størrelse på trekkegrop, og kan i mange tilfeller installeres via nedstigningskummer. I Tønsberg var det nettopp dette som ble løsningen for å slippe å grave i Fayes gate, da eksisterende kum der kunne brukes til inntrekking av det nye røret.

Les hele saken her >

Om metoden

Installasjon av Compact Pipe

Øverst: Robert Andersson fra Olimb Rørfornying borer hull til feste for vaieren som skal trekke det sammenfoldede PE-røret gjennom den gamle vannledningen. Nederst: PE-røret er installert i den gamle ledningen.

Inntrekking av tettilsluttet rør via kum

Inntrekking via kum: Ved hjelp av vinsj ble det sammenfoldede PE-røret ble trukket helt igjennom den gamle vannledningen under torget via en kum i Fayes gate. På den måten unngikk man å grave opp i bygatene.

Flere prosjekter rehabilitering vannledninger