PROSJEKTER

Rehabiliterer hundre år gamle stensatte kummer i Oslo

Om prosjektet

De fleste av de 34 kummene som blir rustet opp i prosjektet «Akerselva Nedre – Steinsatte kummer», er fra 100 til 150 år gamle. Kummene trenger å tettes, både for innlekking og utlekking. Innlekking betyr større belastning på renseanleggene, mens utlekking kan forårsake forurensing. Det har også vært vesentlig å sikre kummene for driftspersonell.

Små ulemper for trafikken med gravefri metode

Kummene befinner seg i området fra sentrum og opp til Sofienberg, Torshov og St. Hanshaugen. Tre av kummene ligger i Grensen/Stortorvet, hvor det også er trikketrasé.

Siden kummer ofte ligger i veibanen, er det en stor fordel at rehabiliteringen kan utføres raskt og uten oppgraving. Dette er spesielt viktig i sentrumsnære områder med sterk trafikk, som i de aktuelle områdene i Oslo.

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune
  • Gravefri rehabilitering av 34 steinsatte kummer som er mellom 100 og 150 år gamle
  • Prosjektperiode 2019-2020

Metode

Steinsatt kum i Oslo sentrum

De gamle kummene er trange og smale sammenlignet med kummer av nyere dato. Med strømperenovering blir både stabiliteten og tettheten i kummene sikret, samtidig som strømpeforingen bygger minimalt ut i disse spesielt trange kummene. Bunn og renne i kummen blir renovert i egen prosess med betongprodukter (vanligst) eller glass-/polyesterprodukter. Foto: Vann og avløpsetaten, Oslo kommune

Flere prosjekter