PROSJEKTER

Overvannsledning fornyet gravefritt for Fredrikstad Kommune

Overvannsledning fornyet gravefritt for Fredrikstad Kommune

Preliner ble ført ned i kum og inn gjennom overvannsledningen for å beskytte filten i strømpeforingen mot utvaskinger. Deretter ble strømpen ført gjennom det gamle røret og ut i Glomma.

Brudd på overvannsledning kunne føre til kvikkleireras

I Vestengaten på Torp i Fredrikstad hadde boligeiere opplevd at det kom vann fra bakken opp på plenen, og etter nærmere undersøkelser fant kommunen ut at det var lekkasje grunnet brudd på overvannsledningen som boligene var koblet til.

Det var fare for at vannlekkasjen kunne mette grunnen med vann, og da det er kvikkleire i området ville dette øke risikoen for ras. Kvikkleiren og rasfaren gjorde at graving var utelukket, og det ble besluttet at rørfornying med strømpe var beste løsning.

Det ble foretatt en inspeksjon av røret, som avdekket at det var i svært dårlig stand. Det var også grus og grums som gjorde det nødvendig med spyling. På grunn av tilstanden på røret måtte dette gjøres forsiktig, uten for mye trykk, for å unngå at det kollapset.

Fornyet både rør og kum

Tilkomstpunktet for strømpeforingen var en gammel stigerørskum, hvor det først ble satt inn en ny kum for bedre tilkomst og fremtidig overvannshåndtering. Les mer om rehabilitering av kummer her.

Den gamle overvannsledningen gikk rett ut i Glomma, og for at herdeprosessen av strømpen skulle være så rask som mulig ble det gjennomført mens det var lavvann. Etter herding ble det frest ut koblingspunkter for stikkledningene til boligene, og resultatet ble et fullgodt rør, hvor jobben var unnagjort på én dag.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført 19. september 2022 for Fredrikstad Kommune.
  • Strømperenovering av 54m overvannsledning Ø300mm.
  • Nedsetting av ny kum ved tilkomstpunkt.
Strømpe blir ført inn i ny kum i Vestengaten 48A

Strømpen ble ført inn gjennom en kum i Vestengaten. Trafikken i nabolaget kunne passere fritt forbi under hele jobben.

Flere prosjekter rørfornying offentlig VA