PROSJEKTER

Trakk ny vannledning gjennom jordene i april – våronna går som planlagt

Om prosjektet

Under private jorder ved Gamle Ålevei på Gressvik i Fredrikstad ligger nesten en halv kilometer med vannledning. Den eksisterende ledningen hadde vært ute av drift i lang tid. Som en del av et større vann- og avløpsprosjekt i området skulle ledningen fornyes og settes i drift.

Fredrikstad kommune ønsket rørfornying med metoden tettilsluttet rør, som har kort installasjonstid og innebærer minimalt med graving. Dette var spesielt viktig med tanke på å beholde jordene så intakte som mulig for grunneierne som starter våronna i april.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført i månedsskiftet mars/april 2020som UE for Jørgensen og Jørgensen AS. Ledningseier Fredrikstad Kommune.
  • Fornyelse av gammel eternitledning (asbestbetong) under private jordbruksarealer. Ledningen hadde vært ute av drift i lengre tid.
  • Produkt: Tettilsluttet rør Wavin Compact Pipe PE 100 / SDR 17
  • Dimensjoner: Ø250mm. Lengde totalt ca 480 meter installert i to strekk (220/260) og sveiset sammen. Installasjonstid: 4 arbeidsdager.
  • Forberedende arbeid og tilretteleggelser: Spyling/rens/inspeksjon utført av Olimb Rørfornying. Graving av trekke-/mottaksgroper og anleggelse av ny anleggsvei til installasjonspunkt utført av Jørgensen og Jørgensen AS.

Om metoden

Rehabilitering vannledning under jorder

Den gamle vannledningen ble rehabilitert i to strekk à 220 og 260 meter fra en inntrekksgrop midt på jordene. Hovedentreprenør Jørgensen og Jørgensen AS sørget for tilkomst via flott anleggsvei langs jordet og frem til inntrekksgrop, i tillegg til nødvendig oppgraving på tilkomstpunkter.

Rehabilitering av vannledning under jorder på Gressvik

Compact Pipe PE-rør kommer oppkveilet på en stor trommel fra fabrikk. Røret er foldet i en C-form når det blir trukket inn i den gamle vannledningen.

Inntrekking av Compact Pipe

Foto: Geir Johansen, Olimb Rørfornying AS

Rehabilitering av vannledning med tettilsluttet rør

Når det sammenfoldede PE-røret er trukket helt igjennom den eksisterende ledningen, tilsettes trykk og varme (damp). Plastmaterialet folder seg da ut til sin opprinnelige runde form, og legger seg tett inntil veggene inni den gamle ledningen – som et helt nytt rør.

Tettilsluttet rør Compact Pipe utfoldet

Flere prosjekter rørfornying Offentlig VA