PROSJEKTER

Nabolag unngikk oppgraving av fine hager med strømperenovering

Om prosjektet

34 eneboliger i Øvre Lynghaugen, Lynghaugen og Søndre Øyjorden hadde fått pålegg av Bergen kommune om utbedring av deres nesten 600 meter lange felles private avløpsledning. Det ble påvist sprekker og dårlige skjøter, og siden røret ligger dypt og i bratt og krevende terreng ville graving ført til ulemper for beboerne.

Forkontroll av kum i Øvre Lynghaugen

Forkontrollen av avløpsledningen blir gjort gjennom kum.

Forkontroll gir høy kvalitet

Etter en anbudsrunde fikk Olimb Rørfornying jobben med å utbedre med strømpemetoden. Før installering gjør vi en forkontroll av rør og kummer, og spyler røret slik at strømpen kan tres gjennom knirkefritt. I Bergen utføres dette av Daniel Adiego, som driver Olimb Rørinspeksjon Bergen.

Avløpsrøret inspiseres og filmes med et kamera som føres inn gjennom kum eller stakeluke. Dybden og de innvendige dimensjonene på rør og kummer måles med laser, og sammen med filmen danner dette grunnlaget for en rørrapport.

Prosjektinformasjon

Øvre Lynghaugen ORB

Spesialtilpassede produkter

Den felles avløpsledningen i dette prosjektet var på nesten 600 meter fordelt på flere strekk, med rørdimensjoner mellom Ø150 mm – Ø300 mm. Vi skreddersyr filtstrømper for hver jobb, og rørrapporten gjør at vi kan ta høyde for varierende dimensjoner og lengden på avløpsrøret.

Stikkledningene bør også kontrolleres

De private stikkledningene er erfaringsmessig like slitt som fellesledningen de er tilkoblet. Beboerne fikk derfor også tilbud om kontroll av stikkledningene, og om rapporten påviser at de bør utbedres, kan dette gjøres etter at avløpsrøret er rehabilitert. Dette sikrer at hele rørsystemet fra hus til vei får forlenget levetid.

Rørfornying bevarer nærområdet

Et fullstendig bytte av avløpsrøret ville medført større inngrep på pent opparbeidede hager, terrasser og innkjørsler. Både forkontroll og rehabilitering med strømpe blir gjort gjennom kum, slik at asfalt og beplantning forblir urørt og hverdagslivet kan gå sin vante gang.

Flere eksempler på rørfornying bygg og bolig