PROSJEKTER

Løste overvannsproblem med tunnelering under riksvei

Løste overvannsproblem med tunnelering under riksvei

Om prosjektet

Området ved Skjeberg stasjon er et viktig knutepunkt for trafikk og jernbane sør i Sarpsborg kommune. I perioder med mye nedbør hopet vannet seg opp og forårsaket oversvømmelser.

Riksveien har avkjøring til E6, og har en viktig beredskapsfunksjon dersom trafikken skulle sperres av på E6. Det lå i kortene at graving over vei ikke var aktuelt for å utbedre overvannsproblemene, og tunnelering ble valgt som løsning.

– Normalt ville vi kanskje valgt å grave, men å legge tunnel er jo en elegant løsning som ikke sjenerer trafikken, dessuten slipper man i etterkant å få dumper i veien og måtte utbedre i lang tid etterpå, det er jo positivt, sier anleggsleder Kim Martin Karlsøen ved Tune Graveservice til VAnytt. LES HELE ARTIKKELEN HER

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som UE for Tune Graveservice i mai 2020. Byggherre Sarpsborg kommune.
  • Tunnellering av 85 meter lang kulvert Ø1400 mm under riksveg.
  • Grunnforhold: Hovedsaklig kvikkleire

Om metoden

Tunnelering i Skjeberg

Bildet: Grunnforholdene i Skjeberg består i hovedsak av kvikkleire. Massene blir gravd ut og transportert i vogn bakover til pressegrop etter hvert som røret presses gjennom terrenget. Foto: Tommy C. Olsen, VAnytt

Tunnelering i Skjeberg

Kim Martin Karlsøen, anleggsleder i Tune Graveservice (til venstre) og Per Inge Nybakken, boreoperatør i Olimb Anlegg. Foto: Tommy C. Olsen, VAnytt

Flere prosjekter utført av Olimb Anlegg