PROSJEKTER

Landås borettslag fornyet både innvendige og utvendige rør med strømperenovering (Bergen)

Om prosjektet

Etter en befaring fikk Landås borettslag påvist at de innvendige avløpsrørene var i dårlig forfatning. Det var synlige rustdannelser flere steder, og rørene bar generelt preg av at det var på høy tid med utbedring. Etter at borettslaget gjorde en anbudsrunde med prosjekteringsfirma, fikk Olimb Rørfornying jobben med å rehabilitere med strømpeforing.

Skreddersydde produkter

En potensiell utfordring var dimensjonsendringer på grenrørene. I disse tilfellene skreddersyr vi «hatter» som er spesialtilpasset rørdimensjonene, som gjør at også grenrørene kan rehabiliteres, fremfor å rive og byttes ut.

Rehabiliterte også utvendige rør

Like etter at borettslaget hadde bestemt seg for strømperenovering av de innvendige avløpsrørene, fikk de pålegg av kommunen om utbedring av de utvendige rørene. Bunn- og stikkledningene og kummene ble da rehabilitert samtidig med rørene innomhus, og borettslaget er sikret et fullverdig rørsystem som holder minst like lenge som nye rør.

Prosjektinformasjon

  • Oppdragsgiver: Landås borettslag
  • Prosjektadministrasjon: Kepla AS
  • Borettslag fra 1960 med 144 leiligheter fordelt over fem blokker
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør (støpejern), bunn- og stikkledning av betong og utvendig kum
  • Dårlige, slitte rør med synlige rustdannelser
  • Gjennomføringsperiode november 2021 – desember 2022
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Bergen

Metoder

Landås borettslag i Bergen

Flere prosjekter utført av Olimb Rørfornying avdeling Bergen