PROSJEKTER

Hovedvannledning fornyet med tettilsluttet rør under Øyjordsveien

Fornying av hovedledning

Unngikk stengt vei og trafikkomlegging: Et 210 meter langt, sammenfoldet Compact Pipe-rør ble først trukket gjennom den gamle hovedvannledningen og deretter tilsatt damp og trykk som folder ut røret tett inni eksisterende rør. Foto: Christoffer Krabbsjö, Olimb Rørfornying AS

Om prosjektet

I Øyjordsveien i Sandviken løper trafikken tett og jevnt. Å grave opp og skifte den gamle hovedvannledningen under veien ville ikke være mulig her uten store trafikkomlegginger og utfordringer for blant annet utrykningstjenester. Ledningseier Bergen kommune ønsket derfor å rehabilitere ledningen med metoden tettilsluttet rør, som har kort installasjonstid, reduserer graving til et mininmum og påvirker infrastrukturen i liten grad.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført oktober 2020 som UE for VE Anlegg AS. Ledningseier: Bergen Kommune.
  • Produkt: Compact Pipe SDR 13,6 i kvalitet PE 100 RC+, som er den aller høyeste kvaliteten i PE-materiale
  • Dimensjoner: Ø300mm. Lengde 210 meter installert i ett strekk.
  • Overgang til standard PE-rør i begge ender. En aboring (tilkobling til brannvann).

Om metoden

Hovedvannledningen før rørfornying

Gammel vannledning: Slik så den gamle støpejernsledningen ut før rehabilitering. Eksisterende ledning blir renset for smuss og ujevnheter før det nye PE-røret blir trukket inn. Foto: Christoffer Krabbsjö, Olimb Rørfornying AS

Compact Pipe tettilsluttet rør

Ny vannledning: Røret som ble brukt i installasjonen er en «superkvalitet» Compact Pipe SDR 13,6 med diameter på 300 mm. Veggtykkelsen er på hele 22,1 mm og kvaliteten tilsvarer et nytt, fullstrukturelt rør. Foto: Christoffer Krabbsjö, Olimb Rørfornying AS

Flere prosjekter rehabilitering vannledninger