PROSJEKTER

Havstad Borettslag (Trondheim)

Om prosjektet

De innvendige avløpsrørene i Havstad Borettslag var i elendig forfatning og noe måtte gjøres raskt. Men før selve arbeidet med rehabiliteringen kunne starte, måtte det et realt «detektivarbeid» til. Rørene gikk nemlig alle veier inni bygningene, og ingen visste hvor. En stor og avgjørende del av jobben i dette prosjektet var derfor å kartlegge anlegget.

Prosjektinformasjon

  • Borettslag stiftet i 1965. Til sammen 60 boenheter fordelt på to blokker i hhv. Havstadveien 1 og Byåsveien 160.
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør (originale soilrør i støpejern).
  • Krevende anlegg med svært dårlige rør, mange bend og uoversiktlige rørføringer som ble nøye kartlagt før oppstart.
  • Gjennomføringsperiode oktober 2018 – mars 2019.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim

Om metoden

Rørfornying Havstad Borettslag i Trondheim

Havstad Borettslag i Trondheim består av til sammen 60 boenheter fordelt på to blokker i hhv. Havstadveien 1 og Byåsveien 160. De gamle, utslitte avløpsrørene fra tidlig 60-tall gikk på kryss og tvers inni bygningene, og rørføringene måtte kartlegges nøye før arbeidet med fornying kunne starte.

Flere prosjekter borettslag og bygg