PROSJEKTER

Fjellboring for Sirdal Kraft: Langt, stort og bratt!

Fjellboring for Sirdal Kraft

Om prosjektet

Da Sirdal Kraft skulle etablere nytt vannkraftverk i Tonstad, måtte de få på plass et rommelig rør som kunne lede vann fra fjellet og ned til kraftverket. Mange meter av røret ble gravd ned i fjellskråningen, men på toppen gjensto den krevende «sjarmøretappen»: En 120 meter lang rørtrasé gjennom fjell i dimensjon 690 mm.

Olimb Anlegg tok utfordringen med å bore det massive hullet – på et av de bratteste anleggsstedene de noen gang har jobbet. Å frakte rigg og til sammen mange tonn maskiner og utstyr opp 500 meter i bratt lende (og ned igjen) er ikke bare-bare. Både lastebærer og helikopter måtte til.

Fjellhullet ble boret nedenfra og opp med en stigning på 19 prosent: Først med et pilotbor som kan styres (Ø165 mm), og deretter rymmet i fire etapper med borkroner i stigende dimensjoner opp til den endelige diameteren på 690 mm.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for Sirdal Kraft høsten 2020.
  • Boring av 120 meter langt fjellhull Ø690 mm for etablering av rør som leder vann fra fjell ned til vannkraftverk i Tonstad.
  • Anleggsplass cirka 500 m.o.h.
  • Hullet ble boret nedenfra og opp med en stigning på 19 prosent. Det ble boret/rymmet i fire etapper med borkroner i stigende dimensjoner opp til Ø690 mm.

Om metoden

Bratt boreoppdrag for Olimb Anlegg i Sirdal

Fjellboringen for Sirdal Kraft ble utført på et av de bratteste stedene Olimb Anlegg noen gang har jobbet. Både lastebærer og helikopter ble brukt til å frakte rigg, maskiner og annet nødvendig utstyr opp de bratte stigningene til anleggsplassen nesten 500 m.o.h.

Bilder fra prosjektet

Flere prosjekter utført av Olimb Anlegg