PROSJEKTER

Boring og nytt rør ble løsningen på kloakkutslippet i Nidelva

Om prosjektet

I juni 2018 sprang en stor pumpeledning lekk ved Stavne bru i Nidelva, og tusenvis av liter med kloakk ble pumpet ut i elva. Det hadde også tidligere vært lekkasjer på ledningen (duktilt støpejernsrør), som ble lagt på 70-tallet. Reparasjonsarbeid under vann ville bli krevende, og var heller ingen garanti for flere lekkasjer.

Etter en samlet vurdering valgte Trondheim kommune å legge et nytt rør, for å slippe flere runder med lekkasjer og reparasjoner frem til et nytt permanent anlegg var i drift. Olimb Anlegg var raskt på plass med rigg og mannskap for å utføre dette hasteoppdraget.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag for Trondheim kommune (juni 2018)
  • Styrt boring og inntrekking av et 120 m langt PE-rør under Nidelva
  • Gjennomføringstid: 3 dager

Om metoden

Styrt boring under Nidelva

Det nye PE-røret som erstattet den ødelagte pumpeledningen ved Stavne bru i Nidelva er 120 meter langt. Her blir røret gjort klart for inntrekking under elva. Foto: Roger Pedersen, Trondheim kommune.

Flere prosjekter utført av Olimb Anlegg