PROSJEKTER

Blusuvold borettslag: Rørfornying på avrop med rammeavtale

Om samarbeidet

Å rehabilitere alle innvendige avløpsrør i sju blokker som et totalprosjekt ble omfattende både med tanke på gjennomføring og budsjetter. Med en rammeavtale har Blusuvold borettslag kunnet dele opp rørfornyingen etter behov.

Prosjektinformasjon

  • Blusuvold borettslag på Tyholt i Trondheim består av 212 boenheter fordelt på 7 blokker. Originale avløpsnett i bygningene med soilrør fra byggeårene 1962-63. Les mer om borettslaget her.
  • Borettslaget har rammeavtale med Olimb Rørfornying avd. Trondheim om rehabilitering av innvendige avløpsnett og taknedløp i borettslagets bygninger. Rørfornyingen utføres etappevis på avrop etter avtalte enhetspriser.
  • Gjennomføringer:
    • 2019 (1 blokk) – 2020 (3 blokker) – 2021 (planlagt 2 blokker)
  • Utføres av Olimb Rørfornying avdeling Trondheim

Om metoden

Rammeavtale rørfornying Blusuvold borettslag

Blusuvold borettslag ligger like ved Tyholttårnet i Trondheim. Det 32 mål store området og de syv blokkene fra 1962-63 har blitt svært godt vedlikeholdt gjennom årenes løp. Nå rehabiliteres også innvendige taknedløp og avløpsrør i bygningene.

Flere prosjekter borettslag og bygg