PROSJEKTER

Benskjør bunnledning ble friskmeldt med rørfornying

Dette sier kunden

– Da jeg fant ut at Olimb Rørfornying var de første i Norge til å installere en strømpe og at denne strømpen fortsatt holder, tenkte jeg at dere må vite hva dere gjør – og det kan jeg skrive under på! Dere var grundige, ga konkret informasjon og ordentlige svar som jeg kunne forstå, og jeg føler meg helt trygg på jobben dere gjorde.

Om prosjektet

Etter å ha bodd i den private eneboligen i drøye tjue år med velfungerende vann- og avløpsrør, oppstod det en begrenset oversvømmelse i kjelleren som kun ble ordnet med hjelp fra boligeiers forsikringsselskap. Året etter smalt det til igjen med en langt større og mer alvorlig oversvømmelse av kloakk i underetasjen, og for å finne årsaken engasjerte eieren et lokalt firma som filmet bunnledningen under huset.

Gammel og falleferdig bunnledning

Inspeksjonen påviste at det gamle teglsteinsrøret var i svært dårlig stand med sprekker, forskyvninger og inntrenging av røtter, og eier ble fortalt av tre ulike firmaer at røret var så skadet at det ikke var mulig å rørfornye. Det ene firmaet ga et tilbud på oppgraving og rørbytte, og forklarte at det kunne tilkomme ekstrakostnader underveis i arbeidet da de ikke visste hvor dypt røret egentlig lå eller hvordan massene så ut under bakken.

Bunnledning før og etter strømperenovering

Til venstre: Bunnledningen var i elendig tilstand, med forskjøvne skjøter og inntrenging av røtter. Til høyre: Etter strømperenovering fremstår bunnledningen som ny, med samme tetthet og levetid som et nytt rør.

Valgte rørfornying med strømpe

Lite tilfreds med de usikre svarene undersøkte boligeier alternativene til graving, og etter å ha lest om rørfornying tok eier kontakt med Olimb Rørfornying. Selv om bunnledningen var i svært dårlig stand konkluderte vi med at det var mulig å fornye røret med strømpe.

Slapp å pigge opp kjelleren

Huset fra 1947 hadde gamle støpejernsluk i kjelleren, og ett av disse måtte i utgangspunktet pigges opp for å lage tilkomst til et grenrør som skulle fornyes. Problemet var at bunnledningen var så porøs at tilkomstarbeidet kunne risikere at røret klappet sammen. For å unngå dette brukte vi en alternativ løsning for å rehabilitere grenrøret uten å måtte pigge opp sluket.

Den private eneboligen fikk rørfornyet en benskjør bunnledning

Flere løsninger for ulike utfordringer

Det er ikke slik at alle produkter passer til enhver utfordring, og med dyktige og snartenkte medarbeidere og en stor «verktøykasse» fant vi den beste løsningen som var tilpasset kundens situasjon. Selv med et falleferdig utgangspunkt fikk vi fornyet røret med strømpe, og den eldre eneboligen har nå en bunnledning som vil vare i hundre år til.

Avløpsrørene i eldre hus bør sjekkes

Om du eier eller skal kjøpe en eldre enebolig, bør du undersøke tilstanden på bunnledningen under huset og stikkledningen frem til kommunal påkobling. Selv om avløpsrørene tilsynelatende fungerer bra kan det bli en stor kostnadssmell om det først går galt. Med rørfornying kommer du i forkant av eventuelle problemer, og du unngår å grave opp gårdsplassen eller pigge opp kjelleren.

Dette sier kunden

Dette må jo være fremtiden – alt som er nytt nå må jo bli gammelt en gang. Jeg oppfordrer alle eiere av gamle hus til å undersøke vann- og avløpsrørene og ikke vente til de skikkelige problemene oppstår. Det rekker ikke å bare drenere og bytte vann- og kloakkrørene fra huset og ut til det offentlige, slik jeg trodde, hele bunnledningen under huset er viktig.

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført for privat boligeier i månedsskiftet mai-juni 2023
  • Strømperenovering av bunnledning under kjeller frem til husets grunnmur
  • Enebolig og bunnledning fra 1947. Porøst teglsteinsrør med sprekker, forskjøvne skjøter og inntrenging av røtter
  • Gjennomføringstid: tre arbeidsdager. Krevende jobb hvor vi måtte gå forsiktig til verks for å unngå rørkollaps

Om metoden

Flere prosjekter med rørfornying i bygg og bolig