PROSJEKTER

60 år gamle støpejernsrør i borettslaget var helt utslitte (Bergen)

Om prosjektet

Etter 60 års levetid for avløpsrørene i Thormøhlens gate 12 i Bergen var det på høy tid å oppgradere anlegget for nye 50 år. Mange beboere i borettslaget hadde modernisert badene sine, og riving og totalrenovering var derfor ikke et alternativ. Valget falt på rørfornying med epoxy-mettet foring (strømpemetoden).

For å ivareta kravene i TEK 17 og anbefalingene i Byggebransjens våtromsnorm (BVN), var det viktig med en løsning som hadde teknisk godkjenning. Olimb Rørfornying AS var eneste tilbyder som hadde dette.

Prosjektet omfattet alle fallstammer og gren til WC, sluk og kjøkken over kjellergulv, samt alle avløpsrør under kjellergulv (bunnledninger).

Dette sier kunden:

– Vi er veldig fornøyde med både gjennomføring og oppfølging av dette prosjektet.

– Både utførende og leder har vært gode til å kommunisere prosjektet samt utført det både profesjonelt og effektivt. Vi satte også pris på at det ble utført med hensyn til en byggherre med 36 eiere med forskjellige beboere og interesser.

– Valget falt på Olimb på grunn av at de i styrets øyene hadde beste tekniske løsning for dette bygget samtidig som de var svært konkurransedyktig på pris. At Olimb også har SINTEF teknisk godkjenning for hele det innvendige rørsystemet bidro til valget.

Anders Rubing, Styreleder Borettslaget Thormøhlens gate 12

Fornyet støpejernsrør i Borettslage

Prosjektinformasjon

  • Borettslag stiftet i 1962. Til sammen 36 boenheter i en bygning med 6 etasjer.
  • Strømperenovering av innvendige avløpsrør og bunnledninger (originale soilrør i støpejern).
  • Rørene lå delvis skjult i bygningsmassen og det måtte gjøres inngrep for å komme til avløpsnettet.
  • Gjennomføringsperiode september 2020 – februar 2020.
  • Utført av Olimb Rørfornying avdeling Bergen

Om metoden

Flere prosjekter borettslag og bygg