PROSJEKTER

420 meter trykkledning fornyet med tettilsluttet rør langs fylkesvei (Færder)

Rehabilitering trykkledning Ø300 med tettilsluttet rør

Prosjektinformasjon

  • Oppdrag utført som UE for FON Anlegg i mars 2022. Ledningseier: Færder kommune.
  • Rehabilitering av 420 meter lang trykkledning Ø300 (pumpeledning) langs Smidsrødveien (FV 309) på Nøtterøy.
  • Eksisterende ledning: Asbestsementrør fra 1975.
  • To installasjoner Compact Pipe tettilsluttet PE-rør SDR17 + sveising/sammenkobling av rør.

Om prosjektet

Tettilsluttet rør er en fleksibel og velutprøvd rørfornyingsmetode som er mye brukt i rehabilitering av vannledninger (Ø100 til Ø400). Metoden er også godt egnet til å rehabilitere andre typer rør som skal tåle trykk og store påkjenninger, som i dette prosjektet i Færder.

Sammenlignet med andre inntrekkingsmetoder krever tettilsluttet rør liten størrelse på trekkegrop. Dette gjør metoden svært godt egnet i prosjekter hvor det er et mål å redusere graving til et minimum.

Utfordrende grunnforhold

Den 420 meter lange trykkledningen (pumpledningen) langs Smidsrødveien er et Ø300mm asbestsementrør fra 1975. Den opprinnelige planen var å grave det opp og skifte det, men på grunn av utfordrende grunnforhold ble det besluttet å rehabilitere eksisterende ledning med tettilsluttet PE-rør.

PE-røret som ble trukket inn i den eksisterende ledningen er av type Compact Pipe, og installasjonen skjedde i to strekk.

Om metoden

Bildekarusell (klikk på pilene i nedre høyre hjørne av bildene for å se dem i full størrelse):

Flere prosjekter rørfornying offentlig VA