Positive tilbakemeldinger fra Nordsjøen

01.07.15: Måten Olimb Offshore organiserer og utfører sitt arbeid er et eksempel til etterfølgelse. Det mener oppdragsgiver Akers Solutions etter rapporter selskapet har fått fra plattformledelsen på Statoils Gullfaks B plattform etter oppdraget som nettopp er gjennomført i Nordsjøen.
Av Odd Borgestrand 1. juli 2015

Oppdraget var denne gang en oppfølger av forrige oppdrag med rørfornying av et rør som går fra oppsamlingstrau under boretårnet og ned til lagertankene og noen mindre tilleggsoppdrag.

Aker Solutions skriver i et internt rundskriv at måten Olimb Offshore organiserer sitt arbeidsområde og måten oppdraget utføres på er et eksempel til etterfølgelse.
-Det varmer meg som daglig leder å få bekreftelsen på at våre medarbeidere nok en gang utfører oppdraget på en måte som fører til både skriftlige og muntlige tilbakemeldinger og videreformidling innad hos vår oppdragsgiver Aker Solutions og til operatøren Statoil, sier Peer-Christian Nordby i Olimb Offshore.

Task Lead, Gisle Njaastad i Aker Solutions benytter en rekke honnørord når han skal beskrive de arbeidene som er utført på Gullfaks B.
-Via daglig rapportering fra plattformledelsen meldes det at man er meget godt fornøyd med arbeidet som er gjort så langt. Det settes stort fokus på at Aker og underleverandør Olimb Offshore opptrer og fremstår som meget profesjonelle og har god kontroll på sitt arbeid, heter det i eposten som er sendt over til Olimb Offshores ledelse.

-Vår avtale er knyttet opp til Aker Solutions, og det betyr selvsagt mye både for oss og for vår oppdragsgiver Aker Solutions å få den type tilbakemelding fra Statoils plattformledelse på Gullfaks B.  Vi vet at våre medarbeidere virkelig kan jobben sin, men vi er ikke større enn at vi både gleder oss og blir rørt av denne typen tilbakemeldinger. Det er først og fremst vårt team bestående av Rolf Dalby, Terje Wold, Jørgen Adamsen og førstereisgutt Lars-Petter Huseby som skal ha æren for de positive tilbakemeldingene, understreker Nordby.