Styrt boring

Retningsstyrt boring i løsmasser gjør det mulig å etablere nye rør der graving ikke er ønskelig.

Hammerboring

Her kan nye rør etableres i kombinasjonsmasser, morene og fjell uten å grave eller sprenge.

Fjellboring

Horisontalboring er et skånsomt alternativ til sprenging når nye ledninger fremføres i fjell.

Tunellering

Tunnelering er en framgangsmåte for etablering av rør i store dimensjoner uten å grave.

Rørpressing

Stålrør i større dimensjoner blir presset inn i grunnen, som et alternativ til graving.