Slutt på lekkasjene i Vestlia Borettslag

Olimb Rørfornying har nå fullført det store rørfornyingsprosjektet i Vestlia Borettslag i Nardo i Trondheim. Borettslaget består av 324 blokkleiligheter, fordelt på 16 boligblokker i tillegg til 37 rekkehusleiligheter. Det er blokkene som nå er rørfornyet.
Av Odd Borgestrand 4. desember 2017

To års anleggsvirksomhet er nå over, og jeg gleder meg til en lang periode der jeg ikke behøver å forholde meg til lekkasjer i ledningsnettet, sier en godt fornøyd vaktmester, Jens Adolfsen, til Rehab Nytt.
-I følge Olimb har vi nå fått et helt nytt avløpsnett, og da tror jeg også forsikringsselskapet vårt vil applaudere for den jobben som nå er utført, sier nestleder i styret i Vestlia Borettslag, Bernt Kalseth, som har fulgt rørfornyingsprosessen svært tett.

ABS-plast
Boligblokkene er bygget i den berømmelige ABS-plast perioden på begynnelsen av 1970 tallet. Lekkasjene i avløpsnettet har vært omfattende de siste årene, og tiden var absolutt moden for rørfornying, bekrefter Kalseth.
Blokkene er typiske for tidsperioden, med røropplegg som består av en rekke atypiske gren som går i Y-form med ganske lange strekk. Det betyr at samtlige rør er blitt fornyet med en strømpeteknologi der Olimb har spesialsydd alle grenene og fått disse til å passe godt inn i de aktuelle rørstrekkene. Borettslaget har fått det som blir betegnet som et «åpent anlegg.». Det betyr at Olimbs operatører arbeidet på ledningsnettet på dagtid, og at beboerne kunne benytte dusj og toaletter på vanlig måte fram til neste morgen.  Dette var viktig både for beboerne og for borettslaget å få på plass. Med denne metoden kunne altså beboerne fortsatt bo i sine leiligheter. Det hadde ikke vært mulig dersom borettslaget hadde valgt full utskifting av rørene.
Hver leilighet ble berørt i om lag to uker, og dermed ble perioden med håndverkere i blokka begrenset til en forholdsvis kort periode for hver oppgang.

Metodevalg og framdrift
På vegne av borettslaget gjennomførte Trondheim og Omegn Boligbyggelag (TOBB) en anbudsprosess og Olimb vant anbudsrunden på grunn av sine produkter og metodevalg.
Totalt sett er vi meget godt fornøyd med framdrift og måten jobben er utført på, sier vaktmester Adolfsen.
-Styret har fått svært få klager fra beboere, og dermed har dette egentlig gått over all forventning, sier Kalseth.
-Nå vet beboerne at det er slutt på alle ulemper de tidligere måtte forholde seg til med lekkasjer og forstoppelser i anlegget. Uforutsette utgifter til reparasjoner bør det nå også bli slutt på. Vi vet at de nye rørsystemene «holder vann», enten det er inne i den enkelte leilighet, i stammene eller i bunnledningene. Bunnledningene var jo også svært preget av tidens tann, ved at de var rustet fra utsiden. At bunnledningene kunne fornyes uten noen form for graving var jo en stor fordel for borettslaget, mener Kalseth.

Problemfri hverdag?
-For meg blir det faktisk en ny arbeidshverdag der jeg forventer å kunne utelukke lekkasjer og alle de problemer og ekstraarbeid det medfører. Nå gjelder det å følge med på utviklingen ved de 37 rekkehusleilighetene fra 80-tallet. Her vet vi at røropplegget er i bedre forfatning enn i blokkene, men det er viktig å følge med også her, sier en godt fornøyd vaktmester Adolfsen
-Slike tilbakemeldinger er både hyggelige og nyttige for oss, sier avdelingsleder hos Olimb Rørfornying i Midt-Norge, Jens Bjørndahl, i en kommentar. Han er glad Vestlia-prosjektet kan benyttes som et referanseprosjekt for borettslag i regionen.
-Vi vet at mange borettslag i Midt-Norge sliter med de samme utfordringene som Vestlia har vært gjennom. Det er ikke lurt å vente for lenge med fornying av ledningsnettet. Da vil kostnadene bli langt større enn om ledningsnettet fornyes før de store lekkasjene oppstår, mener Bjørndahl.