Sponsor-støtte

Olimb bygger og fornyer norsk infrastruktur på en sikker og bærekraftig måte. Vi ønsker også å ta samfunnsansvar. Det gjør vi blant annet ved å bidra til at ildsjeler, lag og foreninger kan realisere prosjekter for gode og sunne oppvekstvilkår.

Vi kan ikke hjelpe alle, men vi vurderer alle søknader og deler ut sponsormidler to ganger i året. Fortell oss om hva du/dere gjør og hvordan du/dere vil bruke sponsormidlene, så kan det hende at nettopp du, din klubb eller din forening får støtte fra oss i Olimb. Vi prioriterer formål som gagner vårt lokalsamfunn i og rundt Råde, hvor Olimb har sine røtter.

Velkommen til å søke!

Søknadsfrister er 1. februar og 1. oktober
Skriftlig søknad sendes til: sponsor@olimb.no

Din henvendelse må inneholde:
Foreningens/lagets navn, adresse, kontaktperson, telefonnummer, e-post og gjerne link til hjemmeside hvis dere har det.